Hilmi Kamil Bayur

Hilmi Bayur 1900 yılında İzmir'de doğdu. Galatasaray Lisesi öğrenciliğinden sonra Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Paris Siyasal Bilgiler mektebinden mezun oldu. 1924 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. Bu çerçeve içinde 1925-1928 yılları arasında Moskova Büyükelçiliği üçüncü Katipliği görevinde bulundu. 1929-1933 döneminde ise Brüksel Daimi Maslahatgüzarlığında ikinci Katiplik yaptı, bu arada dünyada meydana gelen ekonomik kriz nedeniyle bütçede tasarruf yoluna gidilince Anvers Konsolosluğu kapatıldı, dolayısı ile Hilmi Kamil bu konsolosluğun işlerini de yürütmekle görevlendirildi. 1936-1938 yılları arasında Moskova Büyükelçiliğinde başkatiplik yaptı. Hilmi Kamil Bayur'un Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yaptığı görevler daha sonra şöyle bir sıralama takip etti: 1938 yılında Kabil Büyükelçiliği başkatipliği, 1942 yılına kadar aynı yerde müsteşarlık, 1942-1943 dönemi Kudüs Konsolosluğu ve Şarki Ürdün Emiri Abdullah nezdinde Türkiye temsilciliği, 1943-1949 dönemi Sofya Elçiliği müsteşarlığı, 1955-1960 Varşova Büyükelçiliği müsteşarlığı ve elçiliği. Hilmi Kamil Bayur 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra emekliye sevkedildi. 1963 yılında Danıştay'da açtığı davayı kazanarak tekrar Dışişleri Bakanlığına girdi ve siyasi müşavir oldu. Yurtiçi ve yurtdışında 38 yıl 6 aylık bir hizmet döneminden sonra 1965 yılında emekli oldu. Hilmi Kamil Bayur 1993 yılında vefat etti.

Bibliyografya

Galatasaray Hatıraları (Vahdettin Engin -1995)