Hilalin Gölgesinde

Yazar : Yahya Saim, Hazırlayan: Hasan Kolcu
İsbn : 9751708869
Yayın Tarihi : 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 32
Ölçü : 13,5 x 19 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı

Hilalin Gölgesinde Çanakkale ve Kutü'l-Emare'de şehit düşen aziz vatan çocuklarının destanıdır. Bundan ötürü eserin bir diğer adı. "Zafer Destanı"dır. Hilalin Gölgesinde 1132 (M.1916) tarihinde. Dersaadet yani İstanbul'da "Matbaa-i Askeriyye"de basılmıştır. Eserin tamamı yirmi beş sayfadır. Eser, Çanakkale ve Kutü'l-Emare olmak üzere iki safhadan meydana getirilmiştir. Çanakkale safhasında: a) Semada, b) Yerde, c) Zaferden Sonra olmak üzere üç bölüm yer alır. Bu bölümlerde toplam otuz iki şiir vardır. Eserin Kutü'l-Emare safhası ise, yirmi dört şiirden oluşmuş tek bir bölümdür. Böylece Hilalin Gölgesi, toplam elli altı şiirden meydana getirilmiştir. Eseri meydana getiren şiirlerin tamamı, aruzun muzıri bahriyle kaleme alınmıştır. Ele alıp işlediği konular bakımından şiirler müstakil değil, adeta bir iç kompozisyon ile birbirlerine bağlıdırlar. Şair, şiirlerinin bütününü (Kitabe şiiri hariç) aba b a kafiye düzeninde yazmıştır. Eserinde günümüz Türk gençlerinin de rahatlıkla okuyup anlayabileceği oldukça sade bir Türkçeyi başarı ile kullanan şair, beşer mısralık kıtalar halinde yazdığı şiirlerinde mısra esasını da kırmıştır. Anlamı mısradan mısraya aktarmış, ulantı'ya (Anjembement) başvurmuştur. Eserin neşri sırasında yanlışlar bir düzeltme listesi ile ortaya konmuş, bu düzeltmeler tarafımızdan dikkate alınmıştır. Eser, sanki Çanakkale'nin meçhul askerlerine, meçhul şehitlerine yazılmış; yazanı da meçhul, bir destan gibidir. Çünkü eserin üzerinde şairinin adı yoktur. Fakat yaptığım araştırmalar sonucunda, bu güzel eserin sahibini tespit etme imkânını bulduğumu söyleyebilirim.
******