Hikmet Onat

Empresyonist akımın Türkiye'deki devamcılarından ve Türk resim tarihinin büyük ustalarından olan Hikmet Onat, 1882 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğreniminden sonra, Heybeliada Deniz Harp Okulu'nu 1903 yılında bitirdi. Bir süre güverte subayı olarak görev yaptı. Ruhi Arel ile birlikte Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi'nde resim derslerine devam etti. Bahriye fotoğrafçısı Ali Sami Bey'in yanında çalıştı. Bahriye'den ayrılarak 1905 yılında İstanbul Sanayi-i Nefise Mektebi'ne girdi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi). 1908'de Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ve Güzel Sanatlar Birliği'nin kurucuları arasında yer alarak sergilerine katıldı. Mezuniyetinden sonra, 1910 yılında açılan Avrupa sınavlarını kazandı, burslu olarak Paris'e gitti. Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nde Fernand Cormon Atölyesi'nde dört yıl çalıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine yurda döndü ve Mekteb-i Sultani'de (Galatasaray Lisesi) resim öğretmenliği görevine başladı. Kısa bir süre sonra Akademi Müdürü Halil Ethem'in isteği üzerine Sanayi-i Nefise Mektebi'ne geçti. Varnia Zarzecki'nin yerine hazırlık sınıfı hocalığına, ardından da atölye şefliğine atandı. 1914-1918 yılları arasında, Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın desteklediği Şişli Atölyesi'nde diğer 1914 kuşağı sanatçıları gibi savaş ve asker konularında resimler yaptı. 1922 yılında Güzel Sanatlar Cemiyeti'ne kurucu üye olarak katıldı.  1939 yılında Halkevleri aracılığıyla düzenlenen "Yurt Gezileri'nde Bursa'ya gitti. Yapıtları Devlet Resim ve Heykel sergilerinde yer aldı. 1973 ve 1974 yıllarında üst üste çalışmaları ödüle değer görüldü. İlk ve son sergisini ölümünden birkaç ay önce açan sanatçı, 14 Mart 1977'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Topkapı Sarayı'nda Gündelik hayat (Midhat Sertoğlu ile - 1974), Hikmet Onat (Emlak Bankası - 1990), Hikmet Onat (İş Bankası - 1994), Hikmet Onat Türk Ressamları Dizisi 5 (Kıymet Giray - 1995), Hikmet Onat ve Eserleri (Akbank - 1997)

Oktay Aras Kitaplığındaki Hikmet Onat kitapları (3)