Hıfzı Tevfik Gönensay

Edebiyat tarihçisi, eğitmen Hıfzı Tevfik Gönensay 1892 yılında Selanik'te doğdu. Selanik Feyziye Mektebinde başladığı ilk ve orta öğrenimini İstanbul Numune-i Terakki ve Tefeyyüz (Üsküp) mektepleri ile Mercan ve İstanbul Leyli İdadisinde; yüksek öğrenimini Mekteb-i Mülkiye'de tamamladı. 1913 yılında Mülkiye'den mezun olduktan sonra eğitim mesleğine girdi. Sırasıyla Kabataş, Vefa, Liseleriyle Galatasaray ve İstanbul Sultanilerinde edebiyat öğretmenliklerinde bulundu. Ekim 1928'de yeni kurulan Özel Feyz-i Ati Mektebi (Boğaziçi Lisesi) müdürlüğüne getirildi. 1949'a kadar bu görevde ve ek olarak İstanbul Erkek Lisesi Edebiyat öğretmenliğinde görevlendirildi. Şiire 1912'de başlayan Gönensay'ın ilk şiirleri Şehbal'de yayınlandı. Balkan savaşıyla ilgili, Milli Edebiyat akımına bağlı şiirlerdi bunlar. Daha sonra Servet-i Fünun, Şehbal, Türk Yurdu, Hürriyet_i Fikriye, Nedim, Şair, Donanma dergilerinde şiir ve yazıları yayımlandı. Edebiyat tarihi alanında inceleme ve araştırmalarıyla tanınan Hıfzı Tevfik Gönensay görevde iken 13 Aralık 1949'da İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Türk Edebiyatı Numuneleri (Hammamizade İhsan ve Hasan Ali Yücel ile -1926), Hamid Son Yılları ve Son Şiirleri (1943), Başlangıcından Tanzimat'a kadar Türk Edebiyatı Tarihi (Nihat Sami Banarlı ile -1944), Oğuz Destanı ve İki Masal (1948)