Heybeliada Ruhban Okulu'nun Geleceği Üzerine Tartışmalar ve Öneriler

Yazar : Elçin Macar, Mehmet Ali Gökaçtı
İsbn : 9758112635
Yayın Tarihi : Aralık, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 46
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Tesev Yayınları

Rum Patrikhanesi ve Heybeliada Ruhban Okulu "sorunu", Türkiye'nin uzun süreden beri tartıştığı konular arasındadır. Hem küreselleşme hem de Türkiye'nin AB adaylığı sürecinde bu konular, geçmişe göre daha fazla gündeme gelir olmuş, bu nedenle bunların nasıl çözüleceğine dair öneriler, medyada daha fazla yer bulmaya başlamıştır. Biz, demokratik ülkelerde bir sorun olarak algılanmaması gereken bu konuya, daha ilkesel düzeyde yaklaşıp; azınlık hakları, insan hakları, özgürlükler ve demokrasi gibi kavramlardan yola çıkarak, hem Türkiye'nin kurucu antlaşması olan Lozan hem de daha sonra imzalanan çok taraflı sözleşmeler gereği, gayrimüslimlerin zaten ruhban yetiştirme hakları olduğunu vurgulamaktayız. Bu çalışmada çözüme yönelik düşünceleri ele alarak önerilerde bulunmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin sorunlarına yukarıda söz edilen kavramlar çerçevesinde yaklaşan ve bu çalışmayı destekleyerek, yayına dönüştüren Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'na; çalışmanın hazırlanması sırasında görüşlerini bizimle paylaşan Rum Patriği Vartholomeos ve Ermeni Patriği II. Mesrob'a teşekkür ederiz. Elçin Macar - Mehmet Ali Gökaçtı
******Elçin Macar, Mehmet Ali Gökaçtı