Hepsi de Birer Işık'tı Turing Finansmanı, Desteği ve Çelik Gülersoy İmzası İle Üretimler 1977-1990

Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 87
Ölçü : 22 x 16,5 cm
Yayınevi : TTOK

Bu broşür, 1996 ile 73. yılını tamamlamış olan, Türkiye'nin en eski, en köklü, amatör turizm ve otomobilizm kuruluşu olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun (kısa adıyla Turing), en verimli dönemi olan 15 yılda ortaya koyduğu eserlerin, çok özet bir yansımasıdır. Bu ihtiyacı iki sebeple duyduk: 1990 yılında ana gelir kaynağının kesilmesi, 1993'de Danıştay tarafından kendileriyle çelişkili yeni bir içtihatla Kurumun vergilendirilmesi ve 1994'te Anakent Belediyesinin parkları ve köşkleri geri alması ile kaydedilen 3 olumsuz gelişme, T.T.O.K.'yı İstanbul'un gündeminden önemli ölçüde çıkarmış bulunuyor. Yetişen yeni kuşaklar da, artık geçmişte kalıp, uzaklaşmaya başlayan hizmetleri ve eserleri, bilmeden yaşıyor. Bu broşür, önce onları bilgilendirmeye yöneliktir. İkincisi, parkları ve köşkleri geri alan 1996 Belediyesi, 1995 ve 1996'da bunlara gereksiz yere çok büyük paralar harcadıktan sonra, bunu haklı göstermek üzere, resmi yayınlarında "Turing sadece kar düşündü, bu yerleri de bize harabe halinde devretti" tezini işledi. Bunun doğru olmadığını, o köşkleri ve parkları son güne kadar ziyaret etmiş olan yüzbinlerce İstanbullu biliyor. Fakat onlar da, biz de, gitgide maziye doğru kayıyoruz. Geleceğe karşı bir belge gerek. Bu yayını bir de o sebepten yapıyoruz. Turing, hiç kar düşünmedi ve kullanılmayan iki tesis hariç, bütün köşkleri parkları, Belediye'ye birer "mamure" olarak teslim etti. Bu broşürdeki resimler, bunun en açık kanıtlarıdır. Broşürde, ancak belli başlı eserlerimize yer verdik. 15 yılda, daha birçok örnek yapımlar da üretilmiştir: Arkeolojik kazılara yardımlar, Gülhane Parkı'nda Tanzimat Müzesi binası, Arnavutköyü'nde üç özel ev onarımı, Bab'ı Ali "Kapısı" onarımı, Sultanahmet, Kariye, Çengelköyü ve Sarıyer çeşmeleri restorasyonları, "Aşiyan" onarımı, tarihi Kandilli ve Ayrılık Çeşmesi mezarlıkları düzenlemeleri, ilk belgesel filmler, ticari şansı olmayan pek çok bilimsel yayın... gibi. TTOK, bir hayır kuruluşu olduğu halde, kendi çıkarını ön planda tutmadan, 20 yılın triptik gelirini hazineye, vakıflara, belediyelere ait yerlere (yani devlete ve topluma) harcamış…
******