Hedef TRT

Yazar : Refik Özdek
Yayın Tarihi : 1977
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 337
Ölçü : 13,5 x 19 cm
Yayınevi : Ekonomik ve Sosyal Yayınlar A.Ş.

Türkiye'de siyasi, ekonomik, ideolojik bütün güçler, Radyo ve Televizyon Kurumunu ele geçirmek için gizli-açık bir savaş vermektedirler. Çünkü gazete gibi radyo ve televizyon da sadece bir kitle haberleşme aracı değildirler. Duyuran ve etkileyen, eğiten ve eğlendiren, inançları yıkan ya da besleyen bu araçlara "Esop'un Dili" demek belki daha doğru olur: iyi kullanıldıkları zaman çok yararlı, kötü kullanıldıkları zaman çok zararlıdırlar. Bu araçlara gereken önemi vermeyen, onu kendi sesi haline getiremeyen milletler, dilsiz, sağır, ya da köle durumuna düşerler. Bundan yüz kırk yıl önce, basın hürriyetini kaldırmak isteyen iktidarlara veya basının kontrolünü ellerine geçirmek isteyen ekonomik ve politik güçlere karşı bayrak açan Gordon Bennett şöyle diyordu: "Bir gazetenin Cennete göndereceği veya Cehennemden kurtaracağı insan sayısı, New York'un bütün mabetlerinin, bütün kiliselerinin kurtarabileceği insan sayısından daha fazladır ". Bugün bu sözü radyo ve televizyon için daha geçerli sayabiliriz. Cennet ve Cehennem deyimlerinin yalnız· öz anlamları ile değil, geniş anlamları ile kullanıldıklarına da dikkatleri çekmek isteriz. Bu kitapta, TRT'yi ele geçirme savaşının safhalarını ve boyutlarını göstermeye çalıştım. Kurumda bugüne kadar görev alan genel müdürlerin yaptıklarını ve yapamadıklarını, hizmet açısından kusur ve meziyetlerini belgelerle ve objektif değerlendirme ile sergilemek istedim. Bunu yaparken kitabın bir övgü ya da yergi kitabi olmamasına özellikle dikkat ettim. Radyo ve televizyonumuzu hizmet anlayışı, etkileme gücü ve asıl amaç bakımından başka ülkelerin radyo ve televizyonları ile karşılaştırırken, kaynaklarını kitabın içinde belirttiğim delillerle yetinmedim. Uzak ülkelere yaptığım uzun seyahatlerde araştırmalarımın bu konu ile ilgili sonuçlarını da, bu konu ile ilgili izlenimlerimi de bu kitapta sunuyorum. Yalnız, bunlar ayrı bir bölüm halinde değildir. Kitabın çeşitli bölümlerinde, konu ile ilgisi bulunan yerlere serpiştirilmiş bulunuyor. Kurumu ele geçirme kavgası devam ediyor. Temennimiz, TRT'nin "Milletin Sesi" olarak kalmasıdır. Kusurlarımın bağışlanması dileğiyle...
******