Hazreti Muhammed'i Öğreniyorum

Yazar : Ahmet Halit Yaşaroğlu
Yayın Tarihi : 1951
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 38
Ölçü : 14,5 x 21 cm
Yayınevi : A. Halit Yaşaroğlu Yayınevi

Arabistan, Mekke ve Tanrı Evi: Hazreti İsa'dan sonra beş altı yüz yıl yeni bir Peygamber gelmedi. Nihayet Arabistan'ın Hicaz taraflarında Mekke şehrinde Ahır Zaman Peygamberi olan Hazreti Muhammed Mustafa dünyaya geldi. Mekke'nin bulunduğu yer, Arap yarımadası üzerindedir. Arabistan, başlıca: Hicaz, Yemen, Necef kısımlarından vücuda gelmiştir. Arabistan'ın toprağı en verimli olan tarafları Yemen olduğu için burada medeniyet oldukça ilerlemişti. Hicaz'ın üç meşhur şehri vardır: Mekke, Medine, Taif. Mekke şehri, çöl ortasında bir konaktı. Kervanlar gelip geçtikçe buraya uğrar, burada dinlenir, sonra tekrar yoluna devam ederdi. Burada kurulan Ukaz panayırı meşhurdu. Burada yaşayan insanların bir kısmı şehirli, bir kısmı da (bedevi) yörüktü; yani çölde hayvanlarını otlatmakla ve hayvanlarının verimiyle geçinirlerdi. Şehir halkı ticaretle, alışverişle meşgul olurlardı... Mekke'nin Tanrı Evi vardı. Bu bina, Peygamberimizin büyük babaları İbrahim ve İsmail Peygamberler tarafından yapılmıştı...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapları (2)