Hayri Tokay

Prof. Dr. Hayri Tokay 1911 yılında İstanbul'da doğdu. 1922 yılında girdiği Galatasaray Lisesi'ni 1930 yılında bitirdi. Ankara Akşam Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nda öğretmen, İşletme İktisadı öğretim görevlisi ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 1954'te İşletmeler Vekaleti Müsteşar Vekilliği, 1961'de İstanbul Cam Sanayi İşverenler Sendikası kurucu üyeliği görevlerinde bulundu. Prof. Hayri Tokay 2009 yılında İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Sanayi İdaresi Semineri ve Alman Sanayinde Bir Tetkik (1952), İşletme İktisadı (2 Cilt - 1965-1966), İşletme İktisadının Temel Konuları (1967), Kurtulus Yolunda: A Work on Central Asian Literature in a Turkish-Uzbek Mixed Language (Settar Cabar, İngeborg Baldauf, Claus Schonig, A. Sumru Özsoy, Esra Karabacak ile –2000)

Oktay Aras Kitaplığındaki Hayri Tokay kitapları (2)