Hayat Sigortası Sözleşmesi

Yazar : Doç. Dr. Samim Ünan
İsbn : 9789754866544
Yayın Tarihi : Nisan, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 240
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Hayat sigortası sözleşmesi, ülkemizde sayı olarak en çok akdedilen sözleşmelerden biri olmasına rağmen hukuki açıdan incelenmesi yakın zamanlara kadar hukukçuların her nedense fazla ilgisini çekmemiştir. Ancak son zamanlarda, hayat sigortası sözleşmesi çerçevesinde ortaya çıkan sorunlarla ilgili incelemelerde bir artış gözlenmektedir. Bu çalışmamız bu doğrultudaki gelişmenin bir halkasını oluşturmak ve sorunların çözümüne katkıda bulunma amacını taşımaktadır. Sigorta hukukuna ilişkin bazı hükümler önümüzde günlerde yeniden şekillenecektir. Anayasa Mahkemesi Türk Ticaret Kanunu'nun prim borcuyla ilgili 1295 ve 1297. maddelerini iptal etmiştir. Bu maddelerin 1994 yılında 537 sayılı Kanun Hükmüne Kararname ile aldıkları son şekil önümüzdeki Nisan ayı içinde yürürlükten kalkacaktır. Kanun boşluğu doğmasını önlemek üzere iptal edilen hükümlerin yerine yenilerinin benimsenmesi gerekmektedir. Ancak yeni hükümler kitabın yayınlanmasından sonra son şeklini alacaktır. Öte yandan, sigortacılığın denetlenmesi alanında da yeni bir kanun tasarısı söz konusudur. Bu çalışmamızda prime ilişkin olarak yapılacak kanun bakımından ortaya atılan öneri ve eğilimler de değerlendirilmiştir. Baskı sırasında yeni kanuni düzenleme kesinleştiği takdirde, buna ilişkin görüşlerimiz küçük bir ek halinde okuyucuya sunulacaktır. Sigorta genel şartları da önem taşıdığından, çalışmanın son bölümünde yeni ve eski Hayat Sigortası Genel Şartları inceleme konusu yapılmıştır. Anabilim Dalı Başkanımız Sayın Hocam Prof. Dr. Rayegan Kender bütün akademik çalışmalarımda olduğu gibi bu çalışma sırasında da yakın ilgi ve desteğini benden esirgemedi. Kendilerine yine şükran borçluyum. Aynı borç, hiç şüphesiz, emekli Anabilim Dalı Başkanımız Sayın Hocam Prof. Dr. Ergon Çetingil'e karşı da mevcuttur. Kitabın kısa sürede basılmasını sağlayan Beta Yayınevi yönetici ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.
******