Hayat Bilgisi Öğretimi

Yazar : Fuat Baymur
Yayın Tarihi : 1937
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 218
Ölçü : 13,5 x 19 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı

"Hayat Bilgisi Öğretimi" bundan evvel yazdığım "Toplu Tedris Nazariyat ve tatbikatı" adlı kitabımın bir nevi tamamlayıcısı mahiyetindedir. Onda 1926 programlarıyla benimsediğimiz toplu tedrisin mahiyetiyle tarihçesini ve muhtelif memleketlerdeki tatbikatını belirtmeğe çalışmıştım. Bu kitapla, bizde toplu tedrisin belkemiğini teşkil eden "Hayat Bilgisi"nin iç yüzünü ve bunun, diğer derslerle olan münasebet ve alakasını aydınlatmağa uğraştım. Yalnız kitap, bundan bir yıl kadar önce son şeklini aldığı için, ihtiva ettiği misaller hep 926 programından alınmıştır. Fakat bu durum, Hayat Bilgisinin iç yüzünü aydınlatmak için engel teşkil etmeyecek, bilakis yeni programın benimsediği şekli daha iyi belirtmeğe vesile olacaktır. Kitabın gerek meydana gelmesinde, gerekse basılmasında değerli yardımlarını gördüğüm ve bir kısmının adlarını sırası geldikçe zikrettiğim meslektaşlarıma burada teşekkürü vazife sayıyorum.
******