Hatıratım Başıma gelenler ve Gördüklerim 31 Mart Vak'ası

Yazar : Süleyman Şefik Paşa
İsbn : 9757336475
Yayın Tarihi : Mayıs, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 235
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Arma yayınları

İÇİNDEKİLER: Kanala girişte askerin sayımı ve bu hususta yapılan suiistimaller, Kanaldan geçerken - Kanefide'ye varış, 600 Okkalık Bezir Fıçıları, Kanefide'ya Düğüne davet; Kahtanlı Ümmi Arap Şairi - Düğün Evi, Oyunlar, Kahtanlı Ü mmi Şair - Garip Bir Teklif ve Talep - Sultan Hamid'in Kayınpederi Kaymakam Dağıstanlı Hızır Bey'in Başına Gelenler - Bu hususta sonradan yani Meşrutiyet'te Serzaptiye maruf Ahmed Celal Paşa Merhumdan Dinlediğim Kısım - Erzincan'dan Paris'e Firar Kararı - Firarım Üzerine Hükümetçe Alınan Tedbirler ve Alınan Tavır ve Hareket - İzmir'e Geliş, Vapurda Şenlik - Marsilya 'ya Varış - Garip Bir Aldanış - FındıkIılı Osman Efendinin Muhakemesi (Rumi 1319) - Tophane Muhasebe Müdürü Kemal Efendi'nin Muhakemesi - Ali Şamil'in Çavuşlarının Muhakemesi - Tophane'yi Gece Bulgar Eşkıyası Basmış - Zeytinburnu Fabrikası'nda Mavzer Kovanları Meselesi - Bayram Selamlığı - İbretlik Yağma Vakaları - Tophane Sanayi Alayı'ndan Yetişme Gümüşhaneli Rumdan Dönme Tüfekçi Yüzbaşı Şükrü Efendi'nin Muhakemesi - Zeytinburnu Fabrikası (Fişekhane) memurlarından Topçu Kaymakamı Tayfur Bey'in Muhakemesi - Büyük Biraderim Mehmed Necmeddin Kemali Bey'in Başına Gelenler - Bomba Vukuatı ve Suret-i Tevkif ve Sürgünüm- Bomba Vukuatı Bakiyyesi - Meşrutiyetin İlanı - Otuz Bir Mart Vak'ası - Kışlada Askerin Tertip Ettiği Eğlence - Çok Garip Gaflet - Yemen Vali Kumandam Hasan Tahsin Paşa... Bu Adam Kimdir? - Divan-ı Harb-i Örfide Muhakemem - Asir'e Hareket Ek 1: Bomba vukuatı ile ilgili şiirlerim Ek 2: Pertev Paşa ile ilgili bilgi. Ek 3: Babamın Kendi hattıyla merhum hakkında yazdığı mezar taşı Dizin
******