Hatıralar

Yazar : Ebubekir Hazım Tepeyran
İsbn : 9758065114
Yayın Tarihi : 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 601
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Pera Turizm

Ülkemizin, politikada, sanata etkin olan kişileri arasında anılarını yazıp gelecek kuşaklara bırakanların sayısı ne yazık ki, pek azdır. Gerçi anıya, her anı yazısına inanmak da aldatıcı olur. İnsanlar yaptıklarını, ettiklerini büyük birer üstünlük, birer başarı gibi göstermeye eğilimlidir. Yanılgılarını, aldanışlarını, hatta işledikleri suçları kendilerine göre yorumlamak, değiştirmek bu gibi anı yazarlarının özellikleri arasındadır. Tepeyran, yarım yüzyıl süren devlet adamlığı süresince gözlemlerini birer öykü niteliğinde anlatmasını bildiği için anıları kişisel olmaktan çıkıp bir çeşit yaşam romanı niteliğini kazanmıştır. Niğde'de başlayıp Osmanlı İmparatorluğu'nun Hicaz, Bağdat, Beyrut, Manastır, Sivas, Ankara, Bursa, İstanbul vb. illerinde valilik, nazırlık, milletvekilliği ile geçen yarım yüzyıl! Abdülhamid, Reşad, Vahidettin'in saltanat yılları, İstiklal Savaşımızın Anadolu'su; ardından Cumhuriyet'in kuruluşu... Mütakere döneminde Divan-ı Harp önündeki duruşmalar sonucu idama mahkum oluş, ardından aklanış... Ebubekir Hazım Tepeyran'ın daha önce "Canlı Tarihler" dizisinde yayınlanan "Hatıralar"ın ilk bölümü Niğde'deki çocukluk yıllarından İzmir, Edirne Vali Yardımcılığı'ndan Musul Valiliği'ne kadar geçen bir dönemi kapsamaktadır. 19.yy.'ın sonundan 20.y.y.'ın ortasına kadar geçen bir ilginç yaşamın, canlı öykülerden oluşan bir roman bütünlüğünde, aynı zamanda da birer belge niteliğindeki "Hatıralar" hem tarih, hem edebiyat açısından önemli bir yapıttır. Oktay AKBAL
******Ebubekir Hazım Tepeyran

Oktay Aras Kitaplığındaki Ebubekir Hazım Tepeyran Kitapları (2)