Hassa Başmimarları El-Hac Mustafa Ağa, Kara Ahmed Ağa ve Mehmed Tahir Ağa'nın Döneminde İstanbul'dak

Yazar : Mert Ağaoğlu
İsbn : 9786052967645
Yayın Tarihi : Nisan, 2018
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 130
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Cinius Yayınları

XVIII. yüzyıl Osmanlı mimarîsiyle ilgili yapılan çalışmalarda yapıların mimarî özellikleri, bezeme programı, kitabeleri, görülen üslup değişimleri gibi unsurlar kitaplarda, tezlerde, makalelerde incelenmiş lâkin adı geçen yüzyılda mimarbaşı olarak görev yapanların, bu makama geliş-gidiş tarihleri ve bu yıllarda inşa edilen yapılar araştırılmamıştır. Bu çalışmada, XVIII. yüzyıl Osmanlı mimarîsinde Batılılaşma etkilerinin ilk görüldüğü tarihlerde mimarbaşı olarak görev yapan El-Hac Mustafa Ağa, Kara (El-Hac)Ahmed Ağa ve Mehmed Tabir Ağanın mimarbaşılık makamına getirildikleri ve azledildikleri tarihler ve bu yıllarda İstanbul’da yapılan günümüze özgün olarak gelen mevcut eserler ilk kez ortaya konulmuştur. Çalışmanın bu yönüyle Osmanlı mimarlık tarihine bir yenilik getirmesi amaçlanmıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde gerekli araştırmalar yapılarak tamir ve keşif defterleri incelenmiş, bunun yanında ruznamelerden de yararlanılmış, böylelikle 1740-1793 yılları arasındaki mimarbaşılar tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında Hassa Mimarlar Ocağının tarihsel gelişim ve vazifeleri de ele alınmıştır... 
******