Hasretini Çektiğim Üsküdar

Yazar : Ahmed Yüksel Özemre
İsbn : 9789756444542
Yayın Tarihi : 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 247
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kubbealtı Neşriyatı

Şimdiye kadar Üsküdar'da Bir Attar Dükkânı, Gel De Çık İşin İçinden, Geçmiş Zaman Olur Ki, Üsküdar Ah Üsküdar ve Üsküdar'ın Üç Sırlısı başlıklı kitaplarımda ve çeşitli dergilerde yayınladığım yazılarımda: 1) görgümü, 2) edebimi, ve 3) hayat tecrübemin önemli bir bölümünü borçlu olduğum Üsküdar ve Üsküdar'ın sakinleri hakkındaki hatıralarımı yâd etmiş ve bu mübarek beldenin üzerimdeki köklü ve silinmesi mümkün olmayan izlerinden uzun uzadıya söz etmiştim. Fakat Üsküdar'ın folklorik değerlerine, yani: sosyal dokusuna, kendine mahsus deyimlerine, fertleri arasındaki teşrifat kurallarına, ahalisinin inançlarına ve alışkanlıklarına, kaybolmuş ya da değişmiş olan fiziki ve beşeri yapısına ve özelliklerine, bazı örf ve adetlerine, atlattığı sıkıntılı dönemlere, yangınlarına ayrıntılı bir şekilde pek temas edememiştim. Bu denememde ise gerek kendi gözlemlerime, gerekse benden öncekilerden edindiğim bilgilere dayanarak Üsküdar'ın yaklaşık son yüz yirmi yıllık folklorunu gücüm yettiğince yansıtmaya çalıştım. Bu kitabımı Üsküdar'a aşikâr ve de gizli pek çok hizmetler ifa etmiş olan son iki aziz ve de hayırlı Belediye Başkanı dostuma: Yılmaz Bayat'a ve Mehmet Çakır'a muhabbetlerimle ve hayr dualarımla ithaf ediyor ve kitabın, içinde zikredilen bütün zevat için bir Rahmet vesilesi olmasını niyaz ediyorum. Bu kitabın yazılışı esnasında aziz eşim Gülsen Hanım'ın sabrına ve müsamahasına da; basımdan önce metni kritik bir gözle okuyup kıymetli telkinlerde bulunmuş olan Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu, Prof. Uğur Derman, Sinan Uluant dostlarıma ve Bedirhan Toprak Bey oğluma da; keza, kitabın sayfa düzenlemesindeki sabrı ve ustalığı dolayısıyla Asuman Öztürk hanım kızıma da minnettarım. Ahmet Yüksel Özemre Üsküdar, 9 Temmuz 2007
******