Hasan Tahsin Ayni

Hukukçu ve eğitimci Hasan Tahsin 1879 yılında Serfiçe'de doğdu. Vefa Lisesi (1894), Mekteb-i Mülkiye (1896) mezunu. 18 Mayıs 1908 yılında yedi sınıf, 276 öğrenci ile öğretime başlayan Kabataş Lisesinin kurucusu ve ilk müdürü Aynizade Hasan Tahsin Bey'dir. Çalışma hayatına öğretmenlikle başlayan, çeşitli okulların müdürlüklerinde ve devletin maliyesi ile ilgili ve müsteşarlığa kadar birçok hizmetlerde bulunmuş olan Hasan Tahsin Bey, 1 Ocak 1923'de Galatasaray Lisesinde Müdür vekilliğine atandı. Kısa bir müddet sonra ve 24 Şubat 1923'de okuldan ayrılan Hasan Tahsin Bey, Mülkiye Mektebi ve Hukuk Fakültesi'nde uzun süreler profesör olarak çalıştı. İlk Meşrutiyet döneminde kooperatifçiliğe de destek olan Prof. Aynizade Hasan Tahsin'in çeşitli ilmi eserleri vardır. Hasan Tahsin Ayni 11 Mayıs 1962'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Muhtasar İlm-i Mali (1913), İlm-i Mali (1914), İlm-i İktisat (1914), On Dokuzuncu Asır Bidayetinden Zamanımıza Kadar Türk Bütçesi ve Maliye Sistemi (1928), İstikraz ve Düyun-u Umumiye (1929)