Hasan Fehmi Yazıcı

Prof. Dr. Hasan Fehmi Yazıcı 1927 yılında Rize’de doğdu. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde yaparak 1946 yılında mezun oldu. Liseden sonra girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’ni 1951 yılında bitirdi. Daha sonra akademik kariyeri Makineleri Kürsüsünde asistanlığa başladı. 1956 yılında doçent oldu. Daha sonra 1961 - 1964 yılları arasında Fransa’ya giderek Sorbonne Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Yurda dönüşünde Makine Fakültesi’ndeki görevine devam ederek 1965 yılında Su Makineleri Kürsüsü profesörlüğüne getirildi.
1967 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü’ne atanan Prof. Hasan Fehmi Yazıcı daha sonra tekrar Makine Fakültesi’ndeki görevine geri döndü. Toplam 11 yıl süre ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun en üst yönetim ve karar organı olan Bilim Kurulu üyeliğinde bulundu. Aralık 1992’de kendi isteği ile bu görevden ayrıldı.
1974-1982 yılları arasında sekiz yıl süre ile Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. Son çıkan Üniversiteler Kanunu, üniversite dışında çalışmayı zorlaştığından 1982’de bu görevden ayrıldı. 1972 ile 1980 yılları arasında OECD Teşkilatı nezdinde Bilim ve Teknoloji Politikası Komitesi üyesi olarak Türkiye’yi temsil etti.
1971 yılında seçildiği İTÜ Makine Fakültesi Dekanlığı görevini kısa bir süre yürüttükten sonra bu görevden de istifa etti. İstanbul Teknik Üniversitesi ile Makine Fakültesi’nin hemen bütün kurullarında uzun yıllar görev yaptı. Bu arada, Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Başkanlığı, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, yeni kurulan Makine İmalatı Bilim ve Teknolojisi Uygulama-Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerinde de yıllarca çalıştı. 1994 yılında kanuni yaş haddini doldurduğu için emekli oldu.
Prof. Dr. Hasan Fehmi Yazıcı 2005 yılında İstanbul’da öldü.

Bibliyografya

Su Makinaları Problemleri (1966)

Oktay Aras Kitaplığındaki Hasan Fehmi Yazıcı kitapları (1)