Hasan Ali Yücel

1897 yılında İstanbul´da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü´nü bitirdi. İzmir ve İstanbul´da edebiyat ve felsefe öğretmenliği, müfettişlik, genel müdürlük, İzmir milletvekilliği ve Milli Eğitim Bakanlığı (1938-1946) yaptı. 1924-1927 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde Türkçe ve Yurttaşlık bilgisi dersleri verdi. iş Bankası Kültür Yayınları´nı yönetti. Bakanlığı döneminde Köy Enstitüleri kuruldu ve dünya klasikleri Türkçe´ye çevrildi. Şiirlerini önce aruzla, sonra heceyle yazdı. Çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri, fıkra, makale ve incelemeleri yayımlandı.
Hasan Ali Yücel 1961 yılında İstanbul'da vefat etti. 

Bibliyografya

Fransa Maarif Teşkilâtında Müfettişler (1934); Fransa’da Kültür İşleri (1936); Türkiye’de Orta Öğretim (1938); Cumhurbaşkanları Başbakanlar ve Milli Eğitim Bakanlarının Milli Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçler, II (1946), III (1947) Milli Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçler (993]); Öğretmen-Öğrenci Köşesi (1995).
Türk Edebiyatı Numûneleri (1926, Hıfzı Tevfik ve Hamâmîzade Mehmed İhsan ile birlikte); Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış (1933, “Ein Gesamtüberlick Über die Turkische Literatur” (1941]); Türk Edebiyatı (1934, Abdülkadir İnan ile birlikte); Edebiyat Tarihimizden I (1957).
Dönen Ses (1933); Sizin İçin (1937); Dinle Benden (1960). Felsefe-Mantık: Mantık: Sûrî-Tatbikî (1926); Sûrî ve Tatbikî Mantık (1939); Felsefe Dersleri (1978); İyi Vatandaş İyi İnsan (956); Mantık Dersleri (1978).
Pazartesi Konuşmaları (1937); İçten ve Dıştan (1938); Hürriyete Doğru (1955); Hürriyet Gene Hürriyet, I (1960); II (1966); III (1997); Kültür Üzerine Düşünceler (1974). Davam (1947); Hasan Âli Yücel’in Açtığı Davalar ve Neticeleri (950); Geçtiğim Günlerden (1990).
Goethe: Bir Dehanın Romanı (1932); Bir Türk Hekimi ve Tıbba Dair Manzum Bir Eseri (1937); Fazıl Ahmet: Hayatı ve Eserleri (1937); Atatürk (1970).
Seyahat: Kıbrıs Mektupları (1957); İngiltere Mektupları (1958). Tevfik Fikret’in Târîh-i Kadîm-Doksanbeşe Doğru (1928)
Ve onlrca hakkında yazılmış kitaplar...