Hasan Ali Hayatı ve Eserleri

Yazar : Behçet Kemal Çağlar
Yayın Tarihi : 1937
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 77
Ölçü : 12 x 18 cm
Yayınevi : Cumhuriyet Kitaphanesi
Bahsi Geçen : Hasan Ali Yücel

Bu serinin bir kitabını da Hasan - Ali Yücel' e tahsis etmek, sade bir kadirşinaslık değil, böyle bir neşriyat serisine başlayanlar için bir vazifedir de. Çünkü: Hasan - Ali Yücel, yazdığı her mısra veya satırda dile getirdiği duygu veya düşünceyi, ka1bi kadar kar asile ve kafası kadar kalbiyle de duymuş ve işlemiş, bu duygu veya düşüncesinin derinliğine hassasiyeti gibi ilmi ile de eğilmesini ve ermesini bilmiş nadir şairlerimizden biridir. Yücel, bizi de ekseriya şiirin biricik muvaffakiyet tarafını teşkil eden hirfet ve marifetle kanmamış, işin asıl ledünnüne ermeye, kalbine dolan duyguyu ve kafasında yer eden fikri hakkıyla teşhis ve bize şerh etmeye muvaffak olmuştur. Onun yazıları bize bir şiir güzelliği getirdiği kadar bir ilim düzgünlüğü de göstermektedir. Ve işte, bunun içindir ki: birçoklarını çok yakından tanıdığım şair büyüklerim arasından kitabını yazmak için, ben, Hasan-Ali'yi seçmiş bulunuyorum.
******