Hamit Görele

Yazar :
Yayın Tarihi : 1987
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 95
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Mimar Sinan Üniversitesi
Bahsi Geçen : Hamit Görele

Müstakil ressamlar esniyorlar mı? İki yıldır sergi açmadılar. Yalnız, başlarında Elif Naci olmak üzere genç sanatkarlardan birkaçı, eserlerini ayrı ayrı teşhir etmişlerdi. Bugün de Hamit Necdet, Galatasaray Lisesi'nde, yalnız kendi eserlerinden mürekkep bir sergiye İstanbul halkını çağırıyor. Ancak bu ay sonuna kadar vaktiniz var. Ben dün gittim. Küçük ve büyük 67 eser karşısında duyduğum hayranlığı hemen ilan etmek isterim. Hamit'te ne hızlı gidiş! Ne ilerleyiş! Daha iki üç yıl evvel, Beyoğlu'nun bir lokanta salonunda müstakillerin açtığı sergide bize en güzel vaatlerini veren büyük kabiliyet, bugün sözünü tutmuş bulunuyor. Mükemmel. En dürüst ve klasik çalışma tarzlarından en yeni ve serbest üsluplara varıncaya kadar, Hamid'in fırçası hiçbir mektebin nazariyesine bigane olmadığını ve yeni görünmek iptilasının fevkinde bir sanatkar araştırışıyla her usulden en dayanıklı ve devamlı mahsulü çıkarabileceğini ispat etmiş. Büyük Harbin sonundan beri Avrupa'yı saran ve birçok nazariyelerin mahşeri içinde yaratma hürriyetini bunaltıcı bir teşevvüşe kadar götüren bedii tereddütten sıyrılabilmek için, Hamit Necdet gibi, her mektebin ebedi tarafını sezebilmiş olmak lazımdı. Bütün nazariyeler geçip giderler ve birer tortu bırakırlar; sel gittikten sonra kalan kısım tanelerinin mayasıyla yoğrulan eserlerdir ki ebedi olmağa namzet saydığımız klasik vasıfları taşırlar; ve kalacaklardı. Resim yaparken Hamid'in bileğini muhtelif devirlere ve mekteplere mensup birçok garp ustaları tutmuş: Mesela şu manzarada Matisse ve arkadaşlarının masum ve iptidai sadeliği; şu çıplakta Cezanne'den Picasso'ya kadar tekamül eden muhtelif hür mekteplerin en makul cinneti; şu portrede belki Delacroixyı biraz hatırlatan ince ve hafif bir romantizm…
******