Hamit Duru

Mimar, karikatürist Hamit Duru 1923 yılında İstanbul'da doğdu. 1943 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1948 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nin mimarlık bölümünden birincilikle mezun oldu. Bir dönem Mimarlar Odası Başkanlığı da yapan sanatçı, en verimli karikatürlerini 1938-1955 yılları arasında çizdi. Daha sonra çalışmalarını Amerika ve Avrupa'da sürdürdü. Çalıştığı başlıca dergiler Akbaba, Şaka, Karikatür ve Amcabey dergileri oldu. İstanbul'da 30 binanın projesine imza atan Duru, Ali Ulvi, Semih Balcıoğlu ve Nehar Tüblek'in aralarında bulunduğu pek çok ünlü karikatüristi yetiştirdi. Yaşamının son yıllarında Bodrum'a yerleşen sanatçı cumhuriyet değerlerini özümsemiş, ülkesine karşı sorumluluğunu duyumsamış bir aydındı. 1960'lı yıllarda ünlü Yön Bildirisini imzalayanlar arasında bulunan Duru, 1961 yılında Türkiye Mimarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürütürken dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e yazdığı mektupla plansız, programsız kentleşme, yapı güvenliğinden yoksun gecekondulaşma sorunlarına da "Şehirdeki inşaatların dörtte üçü ehliyetsiz kişiler tarafından yapılıyor. Orta şiddette bir deprem olursa İstanbul'daki binaların yüzde 50'si çöker" sözleri dikkati çekmeye çalışmıştı. Hamit Duru 1998 depreminde de "Bütün acıları çabuk unutuyoruz. Ne yazık ki, artık tekniğe inanç kalmadı. Bu nedenle İstanbul için hiç ümidim yok" demişti. Hamit Duru 24 Mayıs 2009'da Bodrum'da vefat etti.

Bibliyografya

Türkiye Karikatür Tarihi (Orhan Koloğlu -2005)

Oktay Aras Kitaplığındaki Hamit Duru kitapları (1)