Hamid Son Yılları Son Şiirleri

Yazar : Hıfzı Tevfik Gönensay
Yayın Tarihi : 1943
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 87
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Vakit Matbaası

Hamid'in ölümünden beri beş yıldan fazla bir zaman geçti. Bu müddet içinde büyük şaire dair pek az ve pek ehemmiyetsiz yazılar yazılmıştır. Bizden evvelki neslin "Şairi Azam" adını verdiği bu büyük adam için ölümünden evvel de mühim yazılar yazılmış değildir. Vaktiyle Rıza Tevfik büyük şaire dair bir eser vücuda getirmişse de birçok şeylerden bahseden bu kitabın içinde de hakiki Hamid'i bulmağa imkân yoktur. Gerek ölümünden evvel, gerek ölümünden sonra şair için şurada burada çıkan makaleler, neşredilen bir takım risaleler, bazı edebiyat tarihi kitaplarında yürütülmüş uzun mütalaalar varsa da bunlarda bize Hamid'i tamamıyla tanıtmaktan uzaktır. Hâlbuki Hamid Türk şiirinin belli başlı bir ustasıdır. Edebiyat tarihimiz bakımından olduğu kadar gerek sanatının, gerek şahsiyetinin hususiyetleri bakımından da onu tanımaklığımız lazımdır. Mamafih Hamid'i tanıtacak bir eser vücuda getirmek kolay bir iş değildir. Hamid gibi ömrü bir asra ve edebi hayatı üç çeyrek asra yaklaşan büyük bir adamı bir taraftan hayatının türlü türlü maceraları, diğer taraftan sanatkâr hüviyetinin şahikalarla boy ölçüşen azametli tezahürleriyle hakkıyla tanıtmak hayli güç bir iştir. …
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Hıfzı Tevfik Gönensay Kitapları (2)