Hamid Sadi Selen

Prof. Dr. Hamid Sadi Selen 1892'de İstanbul'da doğdu. Ayasofya Rüşdiyesi'nde ilk ve orta öğrenimini, Darülfünun İhtiyat Şubesinde Lise öğrenimini tamamladı. 1914 yılında Darülfünun Edebiyat Şubesinden mezun oldu. 1916'da İstanbul Darülfünun'u Coğrafya Enstitüsünde asistan olarak göreve başladı. 1920'de İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Coğrafya Muallimliğine atandı. Aynı yıl öğrenimini geliştirmek amacıyla Viyana'ya gitti ve sekiz sömestr Viyana Üniversitesi Coğrafya Bölümüne devam etti. 1924'te yurda dönüşünde İstanbul Darülfünun'u Edebiyat Şubesi Coğrafya ve İktisat ve Ticaret Mektebi Coğrafya profesörlüklerine tayin edildi. Aynı yıllar ek görev olarak, Galatasaray ve Darüşşafaka Liselerinde coğrafya öğretmenliğini üstlendi. 1937'de Siyasal Bilgiler Okulu (sonradan Fakültesi) coğrafya dersi profesörlüğüne atandı. 1960'da Milli Birlik Komitesinin çıkarmış olduğu 114 sayılı yasayla görevinden alındı. 1962'de kanunla eski hakları iade edildiyse de yaş haddini aştığından emekliliğini devam ettirdi. Prof. Dr. Hamid Sadi Selen, 19 Ekim 1968 tarihinde Ankara'da vefat etti.

Bibliyografya

Türkiye'nin Tabii ve İktisadi Coğrafyası (1924), Türkiye Coğrafyası (1925), İktisadi Coğrafya (1926), Avrupa (1929), Türklerin Coğrafya İlmine Hizmetleri (1930), Umumi Coğrafya: Tabii Beşeri (1930), Şimali Amerika (1930), Avustralya ve Okyanusya (1930), Cenubi Amerika (1930), Afrika (1930), İktisadi Türkiye (1932), Tatbikatlı Coğrafya dersleri (1934 - 1937), Yüksek Yayla (1938), Ticaret Tarihi (1938 - 1956), Genel Coğrafya Esasları (1946), Türkiye Coğrafyasının Anahatları (1954)