Hamdullah Suphi Tanrıöver

Yazar : Dr. Fethi Tevetoğlu
Yayın Tarihi : 1986
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 303
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bahsi Geçen : Hamdullah Suphi Tanrıöver

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 25 Temmuz 1985 gün ve 4770 - 29674 sayılı yazılarıyla, içinde bulunduğumuz Gençlik Yılı'nda benden, 14 - 24 yaş grubundaki gençlerimiz için HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER hakkında bir eser hazırlamam isteniyordu. Bu, beni son derece mutlu kılmıştır. Yakından tanıdığım ve sevdiğim; kendisine çok şey borçlu bulunduğum bir ağabeyimi, bir Türk büyüğünü, geleceğin büyüklerine tanıtmak yolunda verilen bu hizmet fırsatı, bana otuz beş yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı'nca bastırılmış bir kitabımın önsözündeki şu satırları hatırlatmıştır: Milletler büyüklerine saygı göstermesini bilmelidirler. Bu saygıdır ki, o millete yeniden bir takım büyük adamlar yetiştirir. Bu saygının en iyi şekli kitaptır. Bir büyük adamın hayatını güzel ve olduğu gibi anlatan, sergileyen bir kitap, o büyük adamı milletin gençlerine örnek yapar. Gençler, ona benzemeğe çalışırlar. Bu da onların arasından yeni büyük adamlar yetiştirir. Bundan da yine millet kazanır... İşte bu duygu ve düşüncelerle, Türk milliyetçiliğinin ve Milli Mücadele yıllarının önde gelen ünlü bayraktarlarından birini, Hamdullah Suphi Tanrıöver'i okuyucularıma tanıtmaya çalışacağım. Bu güç işi yerine getirirken, bu yolda daha önce yapılmış değerli çalışmaların noksanlarını kısmen olsun tamamlamaya çaba harcayacağım. Her şeyden önce şu gerçeği belirtmek isterim: Bugün, hür bir vatanda başına buyruk bir Türk milleti olarak yaşıyorsak bunu, Milli Mücadele'yi başarıya ulaştırarak yurdumuzu düşmandan kurtaran ve istiklalimizi koruyan milliyetçi bir nesle, Kuva-yi Milliye Nesli'ne borçluyuz. İşte Hamdulah Suphi Tanrıöver, Türk milletine başbuğluk eden MUSTAFA KEMAL PAŞA'nın, BÜYÜK ATATÜRK'ün yanında yer alan vatansever, milliyetçi ve inkılapçı Kuva-yi Milliyeciler'den biridir. Ünlü ve tipik bir Kuva-yi Milliyeci örneğidir...
******