Hamdullah Suphi Tanrıöver

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Meclis'te yaptığı coşkulu konuşmalarıyla tanınan siyaset adamı ve yazar Hamdullah Suphi Tanrıöver 1885'te İstanbul'da dünyaya geldi. Tanzimat Dönemi bilim ve siyaset adamlarından Abdüllatif Suphi Paşa'nın oğludur. Orta öğrenimini Mekteb-i Sultani'de tamamladı ve meslek olarak öğretmenliği seçti. Ayasofya Rüşdiyesi'nde hitabet ve Fransızca, Darülmuallimin'de edebiyat, Darülfünun'da Türk-İslam sanatı dersleri verdi. İlk şiirini amcası Samipaşazade Sezai'nin Paris'te çıkardığı 'Şura-yı Ümmet' gazetesinde yayımladı (1902). 1909'da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. 1911'de bu topluluktan ayrılarak Genç Kalemler çevresinde gelişen Milli Edebiyat Akımı'na bağlandı. 1912'de milliyetçilik akımının İstanbul'daki merkezi olan Türk Ocağı'na girdi ve başkan oldu. İstanbul'daki işgalci güçlere karşı düzenlenen açık hava toplantılarında, daha sonra TBMM'de ve Kurtuluş Savaşı yıllarında hitabetin etkili örnekleri olarak gösterilen konuşmalar yaptı ve güçlü bir hatip olarak tanındı. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920) Antalya üyesi olarak seçildi. TBMM İlk döneminde Antalya, 1923'te İstanbul milletvekili olarak TBMM'de bulundu. 1920 ve 1925 yıllarında iki kez Milli Eğitim Bakanı oldu. 1927'de yeniden İstanbul milletvekili seçildi ve 1935'te Brüksel Büyükelçiliği'ne atandı. 1943'ten 1957'e kadar milletvekili olarak Meclis'te görev yaptı. Hamdullah Suphi Tanrıöver, 10 Haziran 1966 yılında İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Dağ Yolu (2 Cilt, 1928 - 1931), Günebakan (1929), Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Anıları (Mustafa Baydar, 1968), Seçmeler (1971), Hamdullah Suphi Tanrıöver (Dr. Fethi Tevetoğlu, 1986), Çanakkale Savaşanlar Anlatıyor (Kolektif, 2006)