Halit Fahri Ozansoy

Yazar : Metin Kayahan Özgül
Yayın Tarihi : Ağustos, 1986
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 207
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bahsi Geçen : Halit Fahri Ozansoy

Sanat meydanında parlak bir şöhreti, güçlü bir ilhamı, devrini ve haleflerini etkileyen eserleri olmasa da, altmış beş yıl sürmüş bir edebi hayat bir şahsiyeti hatırlanmaya ve incelenmeye değer bulmamız için kâfi sebeptir. Bu kitap, işte böyle birinin, Halit Fahri Ozansoy'un biyografisini, edebi hayatını, şahsiyetini, eserlerinden örnekleri ve bibliyografyasını ihtiva etmektedir. Bir yazar olarak Halit Fahri şiir, tiyatro, roman, hatırat, biyografi, edebiyat araştırması, ders kitabı gibi birbirinden çok farklı türlerde telif ve tercüme olarak seksenin üzerinde eser vermiş, altmış yıl gazete ve dergilerde fıkra, hatıra ve tenkit yazıları neşretmiştir. Seksen yıllık ömrü içinde imparatorluğun ve cumhuriyetin en zor ve hızlı değişen devirlerini yaşamış biri olarak H. Fahri, edebiyatta değişmez değer hükümlerine sahip olamamıştır. Çok yazması ve yazdıkları arasında zihniyet, şekil ve muhteva bakımından müşterek tarafların az olması, bu iki sebep Ozansoy hakkında yapılacak bir araştırmanın başlıca zorluğudur. Biz bu çalışmamızda H.F. Ozansoy'un geniş edebiyat dünyasının bütün cephelerini tanıtmak yerine, onun edebiyat tarihimize geçen simasına, şairliğine ağırlık vererek bu müşkülün boyutlarını küçültmeyi denedik. Araştırmamızın birinci bölümü bu anlayışın sonucudur. İkinci bölümü Baykuş'tan ve şiir kitaplarından seçilmiş şiirlere ayırdık. Örnek seçimindeki kıstasımız, bu şiirlerde estetik değerden çok, alındığı eserin ana hatlarını taşıma özelliğinin aranmasıdır. Üçüncü bölümdeki nesirler ise, H. Fahri'nin birbirinden farklı ilgi alanlarında düşündüklerini tanıtmak fikri kıstas alınarak seçilmişlerdir.
******