Halit Fahri Ozansoy

13 Temmuz 1891'de İstanbul'da doğdu. Şair, yazar, çevirmen ve tıp doktoru Mehmet Fahri Paşa'nın oğludur. Şiirle çok erken yaşlarda ilgilenmeye başlayarak ilk şiir bilgilerini ailesinden ve çevresinden aldı. İlkokulu Tefeyyüz Mektebinde bitirdi. Ortaokula Bakırköy'de başladı, sonra yatılı olarak Mekteb-i Sultani'ye (Galatasaray Lisesi) verildi. Buradaki Türkçe öğretmeni Ali Kami Bey, verdiği derslerle ve okuduğu şiirlerle Halit Fahri'nin şiir zevkinin gelişmesini sağladığı gibi, yazdığı şiirleri düzeltti ve onu teşvik etti. Tevfik Fikret'in Galatasaray Lisesi'ne müdür olduğu ve II. Meşrutiyet'in ilanı (1908) yıllarında, Halit Fahri bu okulda öğrenciydi. İlk yazıları bu okulda çıkarılan Traje adlı dergide yayımlandı. Aruz ölçüsüyle yazdığı Sana adlı ilk şiiri Rübab (1912) dergisinde yayınlandı. Aynı yıl Rüya adlı şiir kitabını çıkardı. Halit Fahri 1914'te Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Kısa süreli Muğla ve Konya Liselerindeki öğretmenliklerinden sonra İstanbul'a döndü ve sırasıyla Üsküdar, Vefa, Kadıköy, Galatasaray, İnönü, Beyoğlu, Atatürk Kız Liselerinde görev yaptı. 1956 yılında emekliye ayrılan Halit Fahri, 10 Nisan 1970'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Rüya (1912), Baykuş (1916), Cenk Duyguları (1917), Efsaneler (1919), Bulutlara Yakın (1920), Gülistanlar Harabeler (1922), İlk Şair (1923), Güzel Yazmak Usulleriyle Edebi Kıraat Numuneleri (1925), Edebi Kıraat Numuneleri (1926), Paravan (1929), Balkonda Saatler (1931), Nedim (1932), On Yılın Destanı (1933), Ali Baba Yahut Kırk Haramiler (1936), Oyuncaklar (1936), Sulara Dalan Gözler (1936), Fatma'nın Dileği (1938), Edebiyatçılar Geçiyor (1939), Nesrin'in Üç Elbisesi (1939), Aşıklar Yolunun Yolcuları (1939), Sulara Giden Köprü (1939), Ortaokul Eleme İmtihanlarına Hazırlık (1945), Yunan Tiyatrosu: Tragedia (1946), Yol Geçen Hanı (1946), Fransız Edebiyatı ve Edebi Okullar (1955), Yardımcı Bilgilerle İncelemeli Batı Edebiyatı Örnekleri (1956), Bir Dolaptır Dönüyor (1958), Hep Onun İçin (1962), Sonsuz Gecelerin Ötesinde (1964), Darülbedayi Devrinin Eski Günleri (1964), Eski İstanbul Ramazanları (1968), İki Yanda (1970), Edebiyatçılar Çevremde (1970), Halit Fahri Ozansoy (Metin Kayahan Özgül, 1986)