Halim T. Alyot

Abdülhalim Tevfik Alyot 1909 yılında Hanya'da (Girit) doğdu. 1926 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Fransa'ya giderek Sorbonne Üniversitesi Felsefe Fakültesi ve Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını tamamladı. Yurda döndükten sonra bir dönem İstanbul Barosu'na bağlı serbest avukat olarak çalıştı. Daha sonra devlet hizmetine giren Halim Alyot, Dahiliye Vekaleti Tekik heyeti üyeliği ve hukuk müşavirliği görevlerinde bulundu. 1950-1954 yılları arasında Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürü olarak çalıştı. XI. Dönemde Çanakkale milletvekili olarak TBMM'ne girdi. Halim Tevfik Alyot 16 Ağustos 1970'de vefat etti.

Bibliyografya

Türkiye'de Zabıta - Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu (1947)