Halid Kemal Elbir

Prof. Dr. Halid Kemal Elbir 19 Ekim 1921'de İstanbul'da doğdu. Fransız Sainte Jeanne d'Arc Orta Okulunu ve Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra 1940 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1944 yılında bu fakülteyi pekiyi derece ile bitirdi ve 1945 yılı başında aynı fakülteye Medeni Hukuk asistanı olarak tayin edildi. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde doçent ve profesör olan Elbir'in çalışmaları, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik, Mukayeseli Hukuk, Usul ve İcra-İflas , Roma Hukuku ve Fikri Hukuku kapsamaktaydı. Prof. Elbir, Kamu Hukuku Bölüm Başkanı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve aynı ismi taşıyan Araştırma Merkezi Müdürlüğü faaliyetlerinde bulundu. Strasbourg Mukayeseli Hukuk Fakültesi'nde profesörlük, Milletlerarası Mukayeseli Hukuk Akademisi'nde asli üyelik, ve bu Akademi'nin Orta Şark ve Afrika seksiyonu başkanlığını yaptı. Dünyanın muhtelif üniversitelerinde dersler, tebliğler ve konferanslar verdi. 1988 yılında emekli olan Prof. Halid Kemal Elbir 16 Ocak 2005 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Türk İçtihatlar Külliyatı (13 Cilt, Ferit Saymen ve Sahir Erman ile -1952), Türk Eşya Hukuku (Ferit Saymen ile -1954), L|Experience Turque et le Problème de l|Unification du Droit Privé (1956), Türk Borçlar Hukuku: Umumi Hükümler (Ferit Saymen ile -1958), Türk Medeni Hukuku: Aile Hukuku (Ferit Hakkı Saymen ile -1960), Aile Topluluğu ve Vesayet (1960), Sosyal Güvenlik Hukuku Notları (1980), İş Hukuku Dersleri (1985), Prof. Dr. Halid Kemal Elbir'e Armağan (Kolektif -1996), Türk İçtihatlar Külliyatı - Yeni (5 Cilt, Sahir Erman ve Erdoğan Tuncer ile)