Hakkı Tarık Us

1889'da Gördes'de doğdu.Hakkı Tarık, kardeşi Mehmet Asım ile Ahmet Emin Yalman'ın 1917'de çıkarttıkları Vakit gazetesindeki yazıları ve Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve mühimmat kaçıran gizli örgüt "Mim Mim Grubu'ndaki çalışmalarıyla tanındı. Hakkı Tarık, İstanbul Hukuk Mektebi'nde okuduktan sonra Tanin, Tercüman-ı Hakikat ve Tasvir-i Efkar gazetelerinde yazmaya başladı. Bir süre Mercan ve Galatasaray Liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1923-1939 yıllarında Giresun milletvekili olan Us, Matbuat Cemiyeti ve Basın Birliği'nin kurucuları arasında yer aldı. İlk Osmanlı Meclis-i Mebusan'ının tutanaklarını "Meclis-i Mebusan 1877' (1940-1954, 2 cilt) adlı kitapta toplayan Us, Namık Kemal'in Kanije Muhasarası ve Nabizade Nazım'ın Karabibik kitaplarını sadeleştirerek yeniden yayımladı. Hakkı Tarık'ın Vakit gazetesi, pek çok gazeteci, edebiyatçı ve politikacı için okul işlevi gördü. Elindeki kitap ve süreli yayın koleksiyonuyla Beyazıt'ta Hakkı Tarık Us Kütüphanesi kuruldu. Vakit gazetesi sahiplerinden ve 1951-1954 arasında Türk Dil Kurumu Başkanlığını da yürüten Hakkı Tarık Us, 21 Ekim 1956 tarihinde İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Meclisi Mebusanı: 1293-1877 Zabıt Ceridesi (2 Cilt, 1939), Elli Yıl (1943), Ahmet Midhat Efendi ve Şair Fitnat Hanım (1948), Dürdane Hanım Ahmet Mithat Efendinin Ölmez Eserlerinden (Hakkı Tarık Us, 1951), Bir Jübilenin İntibaları: Ahmet Midhat'ı Anıyoruz (1955), Gazeteci Bir Aile Mehmet Asım - Hakkı Tarık - Hasan Rasim Us|lar (Nuri Akbayar, Orhan Koloğlu, 1995)