H. Necmi Osten

Doçent Dr. Necmi Osten 1908 yılında İstanbul'da doğdu. 1920 yılında girdiği Galatasaray Lisesi'nden 1929'da mezun oldu. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirerek doktorasını yaptı, doçentliğini alarak 1942-1953 yılları arasında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde idare ve amme hukuku dersleri okuttu. Ayrıca Polis Enstitüsü'nde öğretmen olarak çalıştı. 1943 yılında Giresun'dan Milletvekili seçildi. Sonradan çeşitli bankalarda murakıplık ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Avukatlığın yanı sıra yüksekokulda hocalık yaptı. Bastırdığı ders kitapları haricinde çeşitli gazete ve dergilerde yazıları çıktı. Galatasaray Spor Kulübünün divan üyesi oldu. Necmi Osten 1992 yılında vefat etti.

Bibliyografya

İdari Mukavele ve Amme Hizmeti İmtiyazlarının Hukuki Mahiyeti (1938), Amme Hukuku Tarihimizde Tanzimat Devrinin Karakteristik Vasıfları (Recai G. Okandan, Kemaleddin Birsen, Bülent Nuri Esen ile - 1940), Devletler Umumi Hukuk Dersleri (1976), 2. Dünya Savaşının Bilinmeyen Yanları (1992)

Oktay Aras Kitaplığındaki H. Necmi Osten kitapları (1)