Güz Yağmurlarıyla Giden Adam Barış Manço

Yazar : Ömer Burak
İsbn : 9756906065
Yayın Tarihi : Nisan, 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 262
Ölçü : 12,5 x 21,5 cm
Yayınevi : Merkür Yayınları
Bahsi Geçen : Barış Manço

Barış Manço olgusu üzerine… Varolduğumuz zemin bütün insan başarılarının alanını tarihsel varlık alanını oluşturur. Bütün insan başarılarının bir tarihi vardır; çünkü insanın kendisi bir 'tarihsel varlık'tır. Burada zaman üç boyutludur: geçmiş - şimdi - gelecek. Bu üç boyutlu zaman bütün insan olaylarını sergiler. İnsan bilinçli ya da bilinçsiz bu üç boyutun eşit etkisi altındadır. Böyle bir projektörün ışığı altında bilinçli duranlar kendilerini inşa eylemine koyulurken diğerleri inşa edilme sürecine girerler. İnsan, varlık yapısı, amaç ve hedefleri bakımından eylemde bulunurken, bu üç boyutlu zaman birbirine sıkı sıkıya bağlı olan olaylar zincirinden kopmuş değildir. Bir yandan geçmiş olayların etkisi, öbür yandan zamanın 'şimdi' boyutunda olup biten olayların baskısı sürüp gider. Bir geçit noktası olan şimdi, hem kendisinin hem de dünün ve yarının determinasyonları altındadır. 'Mekân' ve 'sosyal birlik' de insanın eylemlerinde ve dolayısıyla kimliğin oluşumunda zaman boyutu kadar etkin rol oynar. Her kimlik onu taşıyanın, eğilim, tercih ve kararlarını yönlendirme gücüne sahiptir. Var olmaktan daha zordur, bir misyon yüklenip onu taşımak. Misyonu (anlamı) olmayanın da kimliği, geleceği ve bu dünyadan giderken geride bırakacağı kalıcı izleri olamaz. Çok özetle felsefi bağlamda temellendirmeye çalıştığım perspektif çerçevesinde Barış Manço'ya bakmayı deniyorum...
******