Gürbüz Tüfekçi

1929'da Malatya'da doğdu. Galatasaray Lisesi orta kısmından sonra lise öğrenimine Ankara Atatürk Lisesi'nde devam etti. 1958-59 döneminde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1960 ihtilaliyle Yedek Subay öğretmen olarak vatani görevini yaptı. Terhisini izleyen yıl Hukuk Fakültesi'nden ayrıldı. 1969 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1981 yılında başladığı O.D.T.Ü. Tarih Bölümü, Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi öğretim üyeliğinden 1996 yılında emekli oldu. Aynı görevini 1998 akademik dönem sonuna kadar part-time olarak O.D.T.Ü ve A.Ü. İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktora derslerinde sürdürdü. 1989 yılında Ankara'da Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurdu. Aynı dönemde O.D.T.Ü.'de Atatürkçü Düşünce Topluluğunu oluşturarak, bu topluluğun diğer üniversitelerde de kurulmasına ön ayak oldu. MK, Düşün ve Barış Yolu dergilerinde genel yayın yönetmenliği yaptı. Türk tarih kongreleri, çeşitli sempozyum, kollokyum ve panellere bildirilerle katıldı. Çeşitli dernek, askeri-sivil lise ve fakültelerde Türk Devrimiyle ilgili konferanslar verdi. 
Gürbüz Tüfekçi 25 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Atatürk'ün Düşünce Yapısı (1981), Atatürkçü Düşüncenin Evrenselliği (1982), Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar 2 Cilt (1983 - 1984), Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar - Eski ve Yeni yazılı Türkçe Kitaplar (1983), Atatürk'ün seyahat Notları (1998)