Günlükler 1925-1979 Cilt 2

Yazar : Nihat Erim
İsbn : 9750809483
Yayın Tarihi : Mayıs, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 588
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Yky

11 Şubat 1955 H. Cahit Yalçın'ın 2 Mayıs 1954 seçim kampanyası esnasında yazdığı yazılardan dolayı davalar dün düştü. Daha önce, muhtar seçimi münasebetiyle "DP yüz kızartıcı baskı yaptı" serlevhası için açılan dava düşmüştü. Hepsi A. Menderes ve Köprülü'nün müsaadeyi geri almaları neticesi düştü. 6334 sayılı kanun böyle. Şimdi yalnız Ethem Menderes ve Ankara Valisi Kemal Aygün'ün davaları kaldı. Bir buçuk aydır işler gelişiyor. Başbakan'la başlayan görüşmelerimiz devam ediyor. Araya Irak ve İtalya seyahatleri girdi. On gün kadar da İstanbul'da kaldı. İstanbul'dan telefonla haberleştik. Bağdat dönüşü Ankara'ya gelişinde gene Hariciye Köşkü'nde buluştuk. Safa Kılıçlıoğlu'yu da Ankara'ya çağırmış. O da bulundu. Dr. Saral ve Köprülü ile beş kişi olduk. Irak seyahatinden bana bir kutu baklava hediye getirmiş. Başbakan'ın yaveri bunu matbaaya getirdi. Oradan havadis sızdı. Gazetelere geçti. Bir de çakmak getirmiş. Daha doğrusu bu Irak'ta kendisine hediye edilmiş bir kadın çakmağı. Altın mahfazalı, taşsız yanan bir şey. Bunu yaver eve getirdi. Onun için duyulmadı. Başbakan Irak'tayken İnönü İstanbul'a gitti. Dönüşe, iktidarla temas konusunda kendisini biraz serin buldum. Zaten 2 Ocak'ta toplanan Parti Meclisi esnasında İnönü'nün tavrı değişti. Evvelce iktidarla teması çok arzu ederken, bir gevşeklik gördüm kendisinde. Sebebi şu: O sırada K. Gülek Amerika büyükelçisi ile görüşmüş. Büyükelçi ona "Başbakan'a rejim bahsinde mutlaka bir şeyler yapması gerektiğini, Amerika gazeteleri neşriyatının aleyhteki tezahürlerinin başka türlü durmayacağını söyledim" demiş. İnönü bunu bana nakletti ve "Menderes sıkışmıştır. Amerika tazyik ediyor" dedi. İnönü Amerika'nın Menderes'i tazyikine çok bel bağlıyor. Nasıl olsa yola gelecek diye
******