Günebakan

Yazar : Hamdullah Suphi Tanrıöver
Yayın Tarihi : 1987
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 182
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : 1000 Temel Eser

Millet, yetiştirdiği büyük insanlar kadar büyüktür. Yüce Osmanlı Devleti, iç ve dış düşmanların işbirliğiyle çöküp parçalanınca, vatanın asıl ve asil sahibi Türkler, (Büyük Osmanlı Yangını)'ndan bugünkü Türkiye'yi kurtarabilmişler ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Dünyanın dev sömürgeci güçlerine karşı Türk milletinin yarattığı son iki büyük gaza destanı: ÇANAKKALE ve MİLLİ MÜCADELE zaferleridir. Bu iki kahramanlık destanının yaratılmasında, Türk Ocaklarında yetişmiş milliyetçi, Türkçü gençlerin payı, katkısı büyüktür. Bu gençlere milli iman ve mefkûre aşılayan Türkçülerden biri: Milli Hatib Hamdullah Subhi Tanrıöverdir. Milli Mücadele'yi kazanan manevi kuvvet: Kuvay-ı Milliye Ruhu olmuştur. Kuvay-ı Milliye Ruhu: Namık Kemal, Ziya Gökalp, Mehmed Emin ve Mehmed Akif'in temsil ettikleri; Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) ve arkadaşlarının şahıslarında kemalini bulan Türkün iman ve ideal sentezidir. Milli Mücadele'nin başbuğu Mustafa Kemal'in imzasını taşıyan Namık Kemal, Ziya Gökalp, Mehmed Emin ve Mehmed Akif'le ilgili beş tarihi yazıyı, ibret alınacak bir mana buketi halinde burada genç okuyucularıma aynen sunmak istiyorum:· İstihbarat Zabiti vasıtasıyla Dersaadet'te Namık Kemal Zade Ali Ekrem Bey'e Anadolu'nun ruhu, bütün feyz-i mukavemetini tarihinden almıştır. Bize bu mukaddes feyzi nefhederek ervah-ı ecdad arasında mükerrem babanızın pek büyük mevkii vardır. Mecruh vatanın hamis-ü, istiklali için ölme yolunda bugünkü nesle ta'lim-i fedakârı eden Büyük Kemal hakkında tekrir-i ta'zimata vesile olan telgrafnamenize arz-ı şükran-ı mahsus eylerim efendim. T.B.M.M. Reisi 10 Nisan 337 Mustafa Kemal Muhterem Ziya Gökalp Beyefendi'ye Rahatsızlığınızdan çok teessürle haberdar oldum. Sıhhat-il afiyetiniz haberine memleketçe intizar olunmaktadır. Sür'atle idde-i afiyetiniz için, Avrupa'da tedaviye ihtiyacınız varsa icab eden her şeyin tahsisini' tekeffül ediyorum.
******