Gün Kut

Akademisyen Dr. Gün Kut 1957 yılında İstanbul'da doğdu. 1976 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1981 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü Siyaset Bilimi Şubesi'ni bitirdi. State University of New York at Binghamton Department of Political Science New York, ABD'de yüksek lisans (1985) ve doktora öğrenimini (1987) tamamladı. State University of New York at Binghamton Department of Political Science' da Araştırma Asistanı (1982-1983), Öğretim Asistanı (1983-1986), Öğretim Görevlisi (1986-1987), University of Minnesota Department of Political Science'da (1995 Yaz) Konuk Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Öğretim Üyesi olarak Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 1988-1998 yılları arasında Yard. Doç. Dr olarak görev yaptı, 1998 yılında Uluslararası İlişkiler Doçenti oldu. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38.maddesi gereğince 15.01.2002 tarihinde Galatasaray Üniversitesinde görevlendirilen Doç. Dr. Gün KUT, 11 Şubat 2002 tarihinde Galatasaray Lisesi Müdürü olarak göreve atandı ve 16 Ocak 2007 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

Bibliyografya

Bağımsızlığın İlk Yılları - Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan (Büşra Ersanlı Behar, Günay Göksü Özdoğan ve Nihal İncioğlu ile –1994)