Gültekin Sunam

Prof. Dr. Gültekin Sunam 14 Ağustos 1927'de İstanbul'da doğdu. İlkokuldan sonra girdiği Galatasaray Lisesi'ni 1947 yılında bitirdi. 1954 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra sırasıyla: 1956 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Enstitüsü'nde asistan, 1960 yılında aynı enstitüde uzman, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Kürsüsü'nde doçent, 1971 yılında aynı kürsüde profesör oldu. 1975-1994 yılları arasında İÜ Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği, 1982-1987 yılları arasında İÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1987-1994 yılları arasında aynı Fakültede Dekan olarak görev yaptı. 1966-1994 yılları arasında Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Prof. Sunam, 1995 yılında emekliye ayrıldı. Prof. Dr. Gültekin Sunam 10 Temmuz 2009 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Genel Farmakoloji (1968), Findlay|s Recent Advances Chemotherapy (1982), Tüberküloz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (1985)

Oktay Aras Kitaplığındaki Gültekin Sunam kitapları (1)