Gücün Mimariye Yansıması Köprülüler

Yazar : Sultan Murat Topçu
İsbn : 9789751630360
Yayın Tarihi : 2015
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 442
Ölçü : 20 x 28 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

XVII. yüzyıl ikinci yarısında edinmiş olduğu siyasi ve ekonomik gücü ülkenin sınırları dâhilinde girişmiş oldukları büyük çapta imar faaliyetleri ile taçlandıran Köprülü ailesinin sanat hamiliği bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir.
Aile, Köprülü Mehmet Paşanın sadrazam olarak atandığı 15 Eylül 1656 tarihinden itibaren kesintisiz olarak, oğlu Fazıl Ahmet Paşa, damadı Kara Mustafa Paşa ile birlikte 27 yıl boyunca devlet yönetimini elinde bulundurmuştur. Kara Mustafa Paşa’nm Viyana yenilgisi adeta Köprülü ailesi için de bir dönüm noktası olmuştur. Aile bu tarihten sonra hiçbir zaman eski gücünü elde edememiştir. Fakat buna rağmen Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa, Köprülü-zade Numan Paşalar yine de sadrazamlık makamına yükselen aile üyelerindendirler. XVIII. yüzyıl ortalarında özellikle yönetimde etkili olan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve kapı halkının bilinçli bir şekilde Köprülüleri başkent dışında tutma politikası sonucunda, ailenin bürokrasideki gücü tamamen kaybolmuştur. Bu tarihten sonra aile üyeleri taşrada küçük memuriyetlerde bulunmuşlardır.
XVII. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı împaratorluğu’nda yaşanan değişim ve dönüşüm faaliyetleri devletin hiçte alışık olmadığı ve kısa süreli çalkantıların yaşanmasına neden olurken, yüzyılın ikinci yarısından itibaren mutlak otoriteyi ele geçiren Köprülü Mehmet Paşa, saray içerisindeki konumunu güçlendirirken aynı zamanda da Anadolu, Balkanlar ve Orta Doğuda büyük imar faaliyetleri içerisine girdi. Böylelikle belki de hem kendisinden sonra gelen aile üyelerine zengin vakıflar bırakmayı hem de zayıflamaya yüz tutmuş devlet otoritesinin halk nazarında güçlenebilmesini sağlamaya çalışmıştı...
******