Göztepe

Yazar : Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu
Yayın Tarihi : 1969
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 158
Ölçü : 13 x 18,5 cm
Yayınevi : TTOK

Göztepe isminin gözetlemekten geldiği söylenir. Filhakika birçok yerlerde Türkler yüksek tepelere bu ismi vermişlerdir. Mesela Kıbrıs'ta, İzmir'de birer Göztepe semti, Konya'da bir Göztepe köyü olduğu gibi İstanbul'da Boğaziçi'nde de başka bir Göztepe vardır. Göztepe ve çevresi geçen asır sonlarına kadar halen küçük bir semte âlem olan, Sahrayı Cedid adile anılırdı. Ancak XIX. asır sonlarında Tütüncü Mehmed Efendi'nin bu semtle ilgilenmesinden sonradır ki Marmara kıyılarından ta Ankara asfaltına kadar Feneryolu ve Erenköy arasında uzanan bu kara parçasına, civardaki Gözcü Baba Tepesi'ne izafetle Göztepe ismi verilmiştir. Gözcü Baba ve Göztepe aslında semt isimlerine ait olan bu iddia bir yakıştırma da olabilir, çok kere bu isimler makam türbelere aittir. O makam türbeler ki içlerinde kimse yatmadığı halde her biri bir mukaddes isme, bir büyük insana izafe edilmiştir. Türkler bu makam türbeler ve yatırlar sayesindedir ki Bizans evliyalarını yenmişler ve bu 1000 senelik tarihi başşehri kısa zamanda Türkleştirmişlerdir. Göztepe Kocaeli Yarımadası'nda Küçük ve Büyük Çamlıca'lardan sırt ve yamaçlarla Marmara'ya kadar uzanan yaylamsı bir vatan parçasıdır. Kuzeyde Merdivenköyü ve Ankara asfaltına, güneyde Marmara'ya, batıda Mustafa Mazhar Bey yolu, demiryolu köprüsü ve onları Bağdat caddesine bağlayan Hacı Mehmed Bey sokaklar ile Feneryolu'na, doğuda da telefon santralının bulunduğu Ömer Paşa sokağı ile Erenköyü'ne ulaşır. 1930 nahiye teşkilatı kurulunca bir mahalle olarak Kadıköy ilçesinin Kızıltoprak Bucağına bağlanan Göztepe'ye zamanla Merdivenköy Muhtarlığı da eklenmiştir. Bu arada Çiftehavuzlar ve Caddebostan da Göztepe'ye bağlıdır, daha doğrusu bağlı idi. Çünkü 1956 yılından beri bu meşhur semt iki muhtarlığa ayrılmış olup Bağdat caddesiler Ankara asfaltı arası gene Göztepe Mahallesi olarak bırakılmış, Bağdat Caddesinin güneyi ise Marmara kıyılarına kadar Caddebostan Muhtarlığı ismiyle Erenköy'e bağlanmıştır.
******Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu

Oktay Aras Kitaplığındaki Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu Kitapları (1)