Gökyüzünden İstanbul İbadethaneleri

İsbn : 9789944607285
Yayın Tarihi : 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 255
Ölçü : 24,5 x 28,5 cm
Yayınevi : İstanbul Ticaret Odası

İstanbul birçok özelliğinin yanında, farklı dini inançları, bu inançlara ait sembolleri ve değerleri yüzyıllar boyunca bağrına basması bakımından da özel bir kenttir. Fetihten sonra şehrin manevi ve dini zenginliği daha da artmıştır. 1453'ten bugüne İstanbul'daki Müslümanlara ve Hıristiyanlara ait ibadethaneler bir arada yaşamış ve gelişmiştir. Bilhassa 1492'den itibaren İspanya'da Yahudilerin varlığının sona erdirilmesi için uygulanan baskı ve zulüm politikalarının sonucunda devrin Osmanlı padişahının İspanya Yahudilerini Osmanlı memalikine kabul etmesi üzerine, İstanbul aynı zamanda Yahudilerin de yaşadığı bir kent haline gelmiştir. O günden sonra İstanbul'da Yahudilerin de ibadethaneleri yapılır olmuştur. İstanbul çok kültürlülük açısından dünyanın gözde birkaç kentinden biridir. Kentteki ibadethaneler de, farklı inançların birlikte, barış içerisinde nasıl yaşadıklarının sembolleridir. Bu yönüyle İstanbul, yalnız Türkler ve Müslümanlar için değil, insanlığın geleceğini belirleme açısından model alınmaya değer bir kent olması itibariyle fevkalade önemlidir. Eski İstanbul, sanki şehre bir siluet verilmesi için özel olarak projelendirilirken, bu siluet içerisinde ibadethanelerin görüntüsü de fevkalade önem arz etmiştir. İnşa edilecek her ibadethaneye yer aranırken, siluet kaygısı göz ardı edilmemiştir. İstanbul'daki önemli Hıristiyan ve Yahudi ibadethanelerine baktığınızda şehrin siluetinde pek belirgin değillerdir. O dinlerin mensupları kendi- ibadethanelerini yaparken belki siluet kaygısını yeterince dikkate almamış olabilirler. Buna karşılık siluette camilerin gerçekten muhteşem bir yeri vardır. Camiler İstanbul'un siluetine inanılmaz bir güzellik katmaktadır. İstanbul'un siluetinde ibadethanelerin ortaya koyduğu ihtişamın bir benzerini dünyanın başka bir kentinde göremezsiniz. Bu siluetler, atalarımızın estetik, mimarı kaygı ve şehir planlaması gibi kavramlara ne kadar büyük bir değer verdiklerinin ifadesidir. Kültürümüzde kentlilik son derece önemli görülmüştür. Kent kurulurken, yaşatılırken, geliştirilirken fiziki güzellik her zaman için önem arz etmiştir.
******