Geometri Öğretimi

Yazar : Fuat Baymur
Yayın Tarihi : 1954
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 117
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İnkılâp Kitabevi

"Geometri Öğretimi"ni hazırlarken bunun, ilkokul öğretmeni arkadaşlarıma günlük çalışmalarında doğrudan doğruya yardımı dokunacak ameli bir kılavuz olmasına büyük bir ehemmiyet verdim. Onun için, nazari sayılabilecek bahislere az yer ayırdım. Bu çeşit konuları kaleme alırken de mümkün mertebe bol misal vermeğe çalıştım. Buna karşılık, geometri konularının şekillendirilmesiyle ilgili bahsi çok geniş tuttum. Burada, bir geometri mevzuunu, ne gibi safhalar altında ve ne çeşit araçlarla çalışma şekillerine başvurarak işlemek kabil olabileceğini etrafıyla göstermeğe uğraştım. Kitabın sonuna ayrıca birtakım ders örnekleri ekledim. Bu suretle, kitapların daha fazla ameli olması hakkındaki yakın dostlarımın ve temasta bulunduğum bazı okuyucularımın isteklerini yerine getirmeğe çalıştım. Bu kitabımı yazarken bir kısım arkadaşlarımın yakın alakalarına mazhar oldum. Bunlardan bazıları kitabın, kendilerini ilgilendiren bahislerini lütfen okuyarak beni teşvik ve tenvir ettiler. Kendilerine minnettarım. Bazıları da sırf çalışmalarını aksettiren planlarıyla raporlarını verdiler. Onlara da müteşekkirim. Hele Muvaffak Uyanık, bazı Almanca metot kitaplarını ve vaktiyle hazırlamış olduğu bir sınıf kitabı müsveddelerini uzun müddet bende bırakarak ve elinin altındaki zengin fotoğraf koleksiyonundan faydalanmamı sağlayarak büyük yardımda bulundu. Ona da ne kadar teşekkür etsem azdır...
******