Gelişim Sürecinde Türk Karikatürü Cilt 3 Kurtuluş Savaşı Dönemi 1918-1923

Yazar : Turgut Çeviker
İsbn : 9754181195
Yayın Tarihi : Ekim, 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 375
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Adam Yayınları

Gelişim Sürecinde Türk Karikatürü-IIl Kurtuluş Savaşı Dönemi (1918-1923), Osmanlı İmparatorluğu'nda doğup gelişen Türk karikatürünün son dönemini ele alıyor. Bu dönem siyasal tarihimiz için ne denli önemli ise karikatür tarihimiz açısından da o denli önemlidir. Özellikle savaşta karikatürün durumunu bütün boyutlarıyla görme olanağı veriyor bize. Mustafa Kemal'in Anadolu'da oluşturduğu direniş hareketini, İstanbul'da bir avuç gözü pek gazeteci, mizah yazarı, karikatürcü ve basın ressamı destekliyordu. Saray ve işgal sansürüne karşın Anadolu'yu savunuyor ve onların giderek çoğalan seslerini yaygınlaştırmaya çalışıyorlardı. Süngüler arasında gerçeği yazıp çizen bu insanlar, militanca mücadele verdiler. Mizah dergilerinden yükselen hırçın seslenişler, kana bulanmış karikatürler, dünya mizah tarihinde eşine pek az rastlanabilecek bir olaydır. Dönemi yansıtan fotoğraf ve belge filmlerini bir kenara koyarsak, bu karikatür birikimi, tarihi, görünen ve görünemeyen boyutlarıyla sergiler. Karikatürün oluşturduğu o eşsiz bellek, bu kitapta ve onu izleyecek olan üç kişisel albümde sinematografik bir kurguyla hareketlendirildiler. Kurtuluş Savaşı, Düvel-i Muazzama'ya (Büyük Devletler) karşı verilmiş ilk anti-emperyalist savaş olarak tarihe geçti. Böyle olmasına karşın bir Türk-Yunan savaşıdır aynı zamanda. Yan yana duran iki ulusun tarih içindeki kapışmalarının en şiddetli dönemi Kurtuluş Savaşı'ydı. Ve bu tarihle birlikte her şey neredeyse uzlaşılamaz bir noktaya gelip dayandı. Gerginliğin ana motiflerinden biri, Yunanistan'ın hala "Megalo Idea" düşlerini görüyor olması; ikincisi ise gerginliği sürekli yineleyen Kıbrıs davasıdır. İki ulusun bireyleri yanyana geldiklerinde nasıl da güzel kardeşçe, dostça anlaştıkları biliniyor. Halkların kardeşliği sürüyor. Sorun politikacılarda düğümleniyor. Yunanlı romancı Didu Sotiriyu, Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı Benden Selam Söyle Anadolu'ya adlı romanını savaşı yaşamış Manoli Aksiyotis'in anılarından yararlanarak kaleme almış. Kardeşçe yaşayan insanların politikacılar tarafından nasıl birbirine kırdırıldıklarını bu romanda görmekteyiz.
******Turgut Çeviker