Gelibolu'dan Kafkaslara Birinci Dünya Savaşı anılarım

Yazar : İ. Hakkı Sunata
İsbn : 9754584729
Yayın Tarihi : Ağustos, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 609
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : T. İş Bankası Kültür Yayınları

"Fırtına, derin uğultu ve iniltilerle devamda. Bir tüy hafifliğiyle uçan karlar, gelip elime, yüzüme, elbiselerime yapışıyor, yavaş yavaş eriyip sönüyor. Onların bu sessiz temasında ölümün soğuk tehdidi var. Bunu seziyorum. İçim ürperiyor derinden, derinden... Daha buraya gelirken bile, bazı neferlerin yiyecek yetersizliğinden çarıklarını kızartıp yediklerini işitmiştim. Ölüm sayısı da artmıştı. Doktor Dimitraki'ye, bu açlıktan ölenlere nasıl rapor verdiğini sormuştum: "Umumi zafiyet neticesi tevakkufu kalpten vefat' diye cevap vermişti." Hukuk eğitiminin henüz ikinci yılında olan bir genç... Savaşmaktan, siperlerde gün geçirmekten, arkadaşlarının ölümünü seyretmekten çok farklı idealleri var... Önündeki yıllara umutla bakıyor... Ne var ki bir gün, savaş patlıyor, Osmanlı imparatorluğu cehennemin göbeğinde buluveriyor kendini. Seferberlikle birlikte "eli silah tutan"ların arasında Çanakkale Cephesi'ne doğru yollanıyor genç İsmail Hakkı Sunata. Kendisine son derece saçma, vahşi ve insanlık dışı gelen bu savaşın içinde, belki de "normal" kalmayı başarabilmek için yazıyor, durmadan yazıyor. Önce Çanakkale, ardından Doğu Cephesi... "Mülazım-ı Sani Hakkı Efendi", açlık, sefalet, acı ve çaresizlik dolu savaş yıllarını cephenin içinde, kâh siperden, kâh ordugâh yapılmış derme çatma köyodalarından, kâh zeminliklerden bakarak anlatıyor... Gelibolu'dan Kafkaslara, her satırında savaşın dehşetini hissettiren, sorgulatan ve acıyla kavuran bir kitap. Sunata'nın günlüklerini okurken, Birinci Dünya Savaşı'nın görünmeyen yüzüne yakından bakacak, savaşın soğuğunu ve insanın sıcağını iliklerinizde hissedeceksiniz.
******İ. Hakkı Sunata

Oktay Aras Kitaplığındaki İ. Hakkı Sunata Kitapları (2)