Geleceğin Yapıtaşları Mühendislik Plastikleri

Yazar : Oktay Aras
Yayın Tarihi : Aralık, 2020
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 644
Ölçü : 19 x 26 cm

Başlangıç bölümünü indir:https://drive.google.com/file/d/1tPe8wyIDrSGWxka1T8HuLplT3WvKmvBv/view?usp=sharing

Plastik kelimesinin etimolojik kökeni, Latince “plasticus” ve Grekçe “plasticos” kelimelerinden gelmektedir. Kolaylıkla şekil verilebilir, kalıplanabilir anlamına gelen bir kelimedir.
Günümüzde plastik kelimesi, sentetik olarak üretilen ve polimerler adı verilen çok büyük moleküllü bir malzeme gurubunun adı olmuştur. Polimer kelimesi, “poli=çok” ve “meros=parça” kelimelerinin birleşiminden oluşan uzun molekül zincirlerinden meydana gelmiş maddelere verilen addır. Polimerler doğada bol miktarda bulunurlar. Örneğin, bitkilerin hücre duvarlarını oluşturan selüloz çok yaygın bir doğal polimerdir.
İnsanlar, yüzyıllar boyunca, yağlar, katranlar, reçineler, yapıştırıcılar gibi doğal polimerlerden çeşitli şekilde yararlanmıştır. Ancak, sentetik ve yarı sentetik polimer endüstrisinin gelişmesiyle plastikler yaşamımızın vazgeçilmez malzemeleri haline gelmiştir.
1830'ların sonunda, Charles Goodyear, "vulkanizasyon" olarak bilinen bir işlemle faydalı bir doğal kauçuk tipini üretmeyi başardı. Bu sentetik polimerlerin ilk başlangıcıydı. On dokuzuncu yüzyılın ortasından itibaren insanlar, bazen selüloz gibi doğal maddeler kullanarak, ancak daha sıklıkla petrol ve diğer fosil yakıtların sağladığı bol miktarda karbon atomu kullanarak, sentetik polimerlerin nasıl yapıldığını öğrendiler. Sentetik polimerler, tekrarlanan birimler halinde düzenlenmiş, genellikle doğada bulunanlardan çok daha uzun atom zincirlerinden oluşur. Polimerleri güçlü, hafif ve esnek kılan bu zincirlerin uzunluğu ve diziliş biçimleridir. Başka bir deyişle, onları bu kadar plastik yapan şey bu kimyasal yapılarıdır.
Burada bir konuya değinmek isterim. Genellikle polimer ve plastik kelimeleri birbirlerinin yerlerine kullanılmaktadır. Aslında bu doğru değildir. Plastikler uzun molekül zincirli polimerlerdir. Bir başka deyişle, bütün plastikler polimerdir, fakat bütün polimerler plastik değildir. Örneğin glikoz, nişasta, yün, ipek vb. birçok doğal madde birer polimerdir. Fakat yapılarındaki molekül zincirleri çok uzun olmadığı için bunlar plastik değildir. Gene bir başka deyişle, plastikler sentetik olarak üretilen uzun monomer zincirlerinden oluşmuş malzemelerdir. Bunların detaylarını ilerde göreceğiz...
 
******