Geçmişten Günümüze Türkler ve Türkiye

İsbn : 9759559005
Yayın Tarihi : 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 150
Ölçü : 23,5 x 29 cm
Yayınevi : TÜTAV

Tarihi kaynaklar, Türklerin dünyanın en eski ulusları arasında yer aldığını gösteriyor. Milattan önce üçüncü yüzyılda ilk devletlerini kurmalarından bu yana Türkler ana yurtları Orta Doğu Asya'dan Hint Okyanusu'na, Batı Akdeniz'e ve Orta Avrupa'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya yayılarak buralarda, kurdukları devletlerle insanlık ailesi içinde önemli bir yer almışlardır. Bu süreç içinde yaşadıkları topraklarda uygarlıklar yaratmışlar ve insanlığın tarihi gelişimine önemli katkılar sağlamışlardır. Ne var ki Türklerin Anadolu'ya ayak basmalarından bu yana Orta-Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika gibi geniş topraklara egemen olmaları nedeniyle tarih içinde kimi zaman bazı ülkelerle karşı karşıya kalmışlardır. Ancak bir yandan Türklerin Müslüman oluşu, bu günün Türkiye'sinin güçlenmesine karşı olan ve bir takım dış güçlerle benzer çıkar ilişkileri olan etnik grupların yaptıkları olumsuz propagandalar, kimi çevrelerin Türkiye aleyhine ön yargılı değerlendirmeler yapması için malzeme teşkil etmiştir. Bu olumsuz etkiler ve ön yargılar nedeniyle Türk tarihine ilişkin pek çok konu da kimi çevrelerce ya kasıtlı olarak yanlış yansıtılmış ya da bu konudaki bilgiler eksik kalmıştır. Oysa Türk tarihi, Eski Çağdan Yakın Çağa kadar, en az diğer Avrupa ülkeleri kadar zengin arşiv ve envanter sistemine sahip bulunmaktadır. Özellikle 600 yıl Asya, Avrupa ve Afrika gibi kıtaların bazı kısımlarına egemen olan Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli konulardaki arşiv belgeleri her türlü incelemeye açık bulunmaktadır. Maksatlı veya eksik bilgiye dayanan Türk tarihine ilişkin bir kısım konular, yerli ve yabancı bilim adamlarınca bu arşivlerde yapılacak detaylı araştırmalarla gün ışığına çıkartılabilecektir. Yaklaşık 2500 yıldan bu yana kurulan Türk devletlerinde; birisi tarihi misyonunu tamamlarken, onları takip eden Türk devleti bir öncekinin bıraktığı yerden genellikle aynı devlet geleneği ile yaşamını sürdürmüş ya da bu geleneği daha da geliştirmiştir. İlk çağın bilinmeyen karanlık dönemlerinde başlayan Türk devlet geleneğinin Orta Çağ sonlarına doğru edindiği yüzlerce yıllık deneyim ve birikim, belki de Osmanlının yüzyıllarca üç kıtaya hâkim bir İmparatorluk kurmasının altında yatan gerçektir…
******