Geçmiş Zaman Olur Ki Anılar

Yazar : Ercümend Ekrem Talu
İsbn : 9758988190
Yayın Tarihi : Mayıs, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 296
Ölçü : 13 x 21 cm
Yayınevi : Hece Yayınları
Bahsi Geçen : Ercüment Ekrem Talu

Ercümend Ekrem Talu, İkinci meşrutiyet döneminden sonra basın ve edebiyat dünyasında adını duyurmuş bir yazardır. Türk edebiyatında popüler ve mizahi tarzda kaleme aldığı roman ve öyküleriyle tanınmıştır. Romanlarında Batılışamanın Osmanlı ailesi üzerindeki olumsuz etkilerini, Mütareke döneminin sıkıntılı günlerini, kurtuluş Savaşı'nı, siyasi dalkavuklukları, eski İstanbul'daki yoksul insanları, köprü altı çocuklarını, aşkları, sonradan görme zenginlerin yaşamlarını, kabadayıların, Teorik Necmi ile Meşhedi adlı ünlü mizah kahramanlarının maceralarını ele almış, imparatorluktaki Acem, Arnavut, Ermeni, Rum ve Yahudi gibi azınlıkları kedi şivelerine göre konuşturmada başarılı olmuştur. Roman ve öykülerinde canlandırdığı Meşhedi ve Torik Necmi tipleri, edebiyatımızın en canlı ve renkli mizahi kahramanlarındandır Bu kitap, yazarın Çocuklara Mahsus Gazete, Donanma, Nevsal, Milli, Güneş, Yedigün, Son Posta, Yeni Mecmua, Yarım Ay, Yeni Sabah ve Edebiyat Alemi gibi dergi ve gazetelerde yayımlamış -ancak kitap olarak basılmamış- anılardan oluşmaktadır. Ercümend Ekrem'in anıları, yazarın hem Recaizade Mahmut Ekrem gibi Tanzimat döneminin ünlü şair ve devlet adamlarından birinin oğlu olması, hem de İkinci Abdülhamit, İkinci Meşrutiyet, Birinci Dünya Savaşı ve Cumhuriyet dönemi gibi Türk tarihinde önemli tarihsel ve siyasal olayların yaşandığı dönemlere tanıklık etmesi bakımından önemlidir.
******