Gazeteciler Cemiyeti ve 40 Yıl 1946-1986

Yayın Tarihi : Eylül, 1987
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 242
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Gazeteciler Cemiyeti Yayınları

10 Haziran 1946 günü GAZETECİLER CEMİYETİ'nin kurulduğu gün... Üzerinden tam kırk yıl geçti. Yılların getirdiği olayları, bu olayların çok yönlü uzantılarını GAZETECİLER CEMİYETİ de ülke basını ile beraber yaşadı. 260 yıl önce Müteferrika Matbaası ülkenin ilerleme ve gelişme atılımlarına nasıl sağlam bir yol açtı ise, GAZETECİLER CEMİYETİ de ülkenin Atatürk İlkeleri doğrultusunda gelişen Cumhuriyetleşme sürecinde yeni bir aşama oluşturdu. Kırk yıl önce yeniden başlatılmış olan hür basın ve serbest seçimlere dayalı çok partili demokratik yönetim uygulaması olayı ile. GAZETECİLER CEMİYETİ'nin kuruluşu olayı aynı yılın gelişmeleridir. Bu olgu hiç şüphesiz bir rastlantı değildi. Aksine ülke basını ile ülke demokrasisinin anlamlı bir özdeşleşmesiydi. Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Demirkent bu olguyu şöyle dile getiriyor: "Yüz elli yılı aşkın basın hayatı içinde kırk yıllık bir kuruluşun önemi büyüktür. Hele bu kuruluşun demokratik hayatımıza büyük katkıları olmuş ise, bu önem daha büyük anlam taşıyacaktır. Toplumlar geçmişleri ve geçmişte yaptıkları ile geleceğe güvenerek bakarlar. Cemiyetimizin de en büyük güvencesi geçmişi, yaptıkları, yapabildikleridir. Özgür basın anlayışına susamış bir toplumda kırk yıllık bir meslek kuruluşu, basına karşı olanlara çok şey ifade etmelidir. Bu husus bilinebildiği sürece Türk demokrasisi daha büyüyecek, daha da güçlenecektir. Çünkü özgür basınsız bir demokrasi olamaz." Demokratik ülkelerin özgür basın ortamlarında serbest yayınlanan gazeteler günlük misyonlarını tamamladıktan sonra, tarihin şaşmaz yargılarını belgelemek üzere arşivlere intikal ederler...
******