Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu (1839-1914)

Yazar : Doç. Dr. Gülnihal Bozkurt
İsbn : 9751601665
Yayın Tarihi : 1989
Dil : Türkçe
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

"Müslüman Olmayan Osmanlı Uyruklarının Hukuki Statüleri" konulu araştırmamız, Tanzimat'ın ilanından itibaren Osmanlı Devleti'nin bu alanda yaptığı çalışmaları kapsamaktadır. Ancak bu çalışmaları dönemin siyasal olaylarından soyutlamak imkânsızdır. Çünkü devleti konuyla ilgili fermanları ve nizamnameleri çıkarmaya iten etkenler arasında siyasal olayların rolü büyüktür. Bu nedenle konumuzla ilgili tüm hukuki düzenlemeleri alt alta sıralayıp açıklamak yerine, ilgili siyasal olaylara çok kısa da olsa yer vermek hem amaca daha uygun bulunmuş, hem de bu hukuki düzenlemeler bir temele oturtulabilmiştir. Bugüne kadar Türk Hukuk Tarihi açısından bu konuyla ilgili bilimsel bir araştırma yapılmamıştır. Konumuz dün olduğu gibi bugün de güncelliğini korumaktadır. Hukuk Tarihi araştırmalarının salt bilimsel yararları yanında, bugüne de bir katkıda bulunmak, hala tartışılan pek çok soruna ışık tutmak amacıyla bu konuyu seçtik. Osmanlı Devleti'nin gayri müslüm vatandaşlarıyla ilgili olarak yaptığı reformlar çerçevesinde çıkarılan düzenlemeler, iddia edildiğinin aksine, devletin gayrimüslimlerin sorunlarına verdiği önemi ve onları daha huzurlu kılacak bir ortam yaratma gayretini açıkça göstermektedir. Araştırmamızın amacı, bu iyiniyetli yaklaşımı ve bu konuyla ilgili sorunların "yaratılma", "değerlendirilme", ve "Osmanlı Devleti'ne yansıtılma" biçimlerini, ilgili bazı büyük devletlerin arşiv belgelerinin de yardımıyla ortaya koymaktır. Konumuzun siyasal, sosyal, dini, ekonomik boyutlarının fazlalığı ve derinliği, onu bilimsel ve sistematik bir bütün olarak incelemeyi çok zorlaştırmıştır. Buna rağmen modern Hukuk Tarihi'ne uygun bir sistem içerisinde bu araştırmayı yapmaya çalıştık. Eksik ve yanlışlarımızın anlayışla karşılanmasını diliyoruz. Bu kitabın yazılması için gerekli ön çalışmalar ile İngiliz ve Alman arşivlerindeki araştırmalarımız, Alexander von Humboldt Vakfı'nın yardımları ile mümkün olabilmiştir. Bu Vakfın yöneticilerine, arşivlerde gerekli belgeleri en kısa zamanda tarayabilmem için her türlü kolaylığı gösteren Londra, Public Record Office (Foreign Office) yetkilileri ile Bonn...
******