Galip Özen

Galip Özen 1916 yılında doğdu. İlk, orta ve liseyi Galatasaray Lisesi'nde okudu. 1935 yılında mezun oldu. Aynı yıl MTA'nın açmış olduğu bir imtihanı kazanarak maden mühendisliği tahsili için beş arkadaşı ile beraber Almanya'ya gönderildi. Almanya'da Freiberg Üniversitesi'ndeki yükseköğrenimi sonunda maden yüksek mühendisi olarak yurda döndü. Bu beş Türk gencinin İkinci Dünya Savaşı öncesi ve başlangıç senelerinde yaşadıkları "Nazilerle Beş Yıl' adlı kitapta anlatılmaktadır. Galip Özen 1941 yılında yurda döndükten sonra, 1941-1952 yılları arasında Etibank Zonguldak Ereğli Kömür İşletmeleri'nde mühendis olarak çeşitli kademelerde görev yaptı ve Etüd Tesis Müdürü oldu. 1852-1959 yılları arasında özel sektörde, gerek kendi kurduğu şirketlerde gerek çeşitli yerli ve yabancı kuruluşlarda, mühendis, müşavir, yönetici olarak faaliyetlerde bulundu. 1954 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nin kurucu kadrosuna katıldı ve 1974 yılına kadar genç maden mühendislerinin yetişmelerine öğretim görevlisi olarak katkıda bulundu. Galip Özen 1979 yılında İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Yeraltı Madenciliğinde Üretim Metotları (1972), Nazilerle Beş Yıl (Önay Yılmaz -2005)

Oktay Aras Kitaplığındaki Galip Özen kitapları (2)