Galatasaraylılar Albümü

Yayın Tarihi : 1975
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 337
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Gün Matbaası

Bir süre önce çıkarmış olduğumuz "Galatasaraylılar Albümü"nün birinci baskısı - tüm eksiklik ve aksaklıklarına rağmen büyük ilgi gördü ve kısa zamanda mevcudu tükendi. Bu, bize, albümün, daha da gelişmiş olarak, yeniden basımı için büyük bir hız ve şevk verdi. Bugün sizlere sunduğumuz albümün tam olması için tüm gücümüzü sarf ettik. Okulumuzun mezunlar defterlerini taradık. Galatasaraylıların bugünkü adreslerini saptayabilmek için çeşitli yollara başvurduk, araştırma yaptık. Sonuçta, iki yılı aşan ciddi bir çalışma ürünü olarak elinizdeki albüm meydana geldi. Yine de tam başarılı olduğumuz söylenemez. Bir kısım ağabey ve kardeşlerimizin adreslerini hiç bulamadık, bir kısmının adresleri değişmiş olabilir. Ancak, bu albümün bu baskısının, ilk baskısına oranla, büyük bir aşama gösterdiği de gerçektir. Derneğimiz, Galatasaraylılar arasındaki geleneksel kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek için, albümü, bundan böyle her üç yılda bir çıkarmaya karar vermiştir. Ayrıca, her dört ayda bir "Galatasaray'dan Haberler" isimli bir dergi de yayınlanacaktır. Albümde hayatta olan tüm Galatasaraylılar yer alacaktır. Dergi'de Galatasaray ve Galatasaraylılara ilişkin haber ve bilgiler yayınlanacaktır. Gerek albüm ve gerekse dergi tüm Galatasaraylılara yollanacaktır. Bu konularda sizlerden yardımlarınızı diliyoruz. Albümde hakkınızda verilen bilgiler doğru da olsa, lütfen albümün içindeki soruları doldurup Derneğimiz adresine postalamanızı istirham ederiz. Bu bilgiler, Derneğimizde kartoteğe geçirilecek ve albümümüzün gelecek baskılarına esas teşkil edecektir. Yine, albümde verilen bilgilerde eksiklik veya yanlışlar varsa, lütfen onları da düzeltiniz. Bunlar gelecek basılarda düzeltileceği gibi, arada yayınlanacak dergilerde de açıklanacaktır. Dergide, ayrıca, ister hayatta olsun, isterse vefat etmiş bulunsun, Galatasaraylılar kısa özgeçmişleriyle tanıtılacak, meslek ve aile yaşantılarındaki gelişme ve değişiklikler haber olarak verilecektir... Prof. Dr. Oğuz İmregün Galatasaraylılar Derneği Başkanı
******